h

SP: Analyse marktwerking openbaar vervoer nodig

13 februari 2002

SP: Analyse marktwerking openbaar vervoer nodig

De Statenfractie van de SP wil dat Gedeputeerde Staten goed, wetenschappelijk verantwoord, onderzoek laat doen naar de gevolgen van marktwerking in het openbaar vervoer.
De voortgangsrapportage die het provinciebestuur daar voor heeft laten maken noemt fractievoorzitter Fenna Vergeer “verhullend en niet analyserend”.
Vergeer is verder van mening dat burgers en de volksvertegenwoordigers buiten spel worden gezet, doordat niet duidelijk is wat met de klachten over het openbaar vervoer gedaan wordt.

Om dit te herstellen wil de SP inzicht krijgen wat de invloed is van het geld dat de Provincie bovenop het rijksbudget beschikbaar stelt in de verschillende concessiegebieden.
Daarnaast moet een goede analyse worden gemaakt van de ontwikkeling van het aantal lijnen, haltes en reizigerskilometers sinds 1998.

Fenna Vergeer: “ Daarnaast moet de gedeputeerde zorgen voor een analyse waarom het aantal reizigers in de dienstregeling vooruit of achteruit gaat. Als SP vrezen we dat door de marktwerking er vooral geïnvesteerd wordt in de zogeheten dikke lijnen, ten koste van de dunne lijnen, maar dat is op basis van de voortgangsrapportage niet te zeggen.”

Als laatste moet er onderzoek gedaan worden of er door de marktwerking met minder publiek geld meer, minder of evenveel is bereikt dan zonder marktwerking het geval was.

U bent hier