h

Actiecomités moeten ziekenhuiszorg op de agenda houden

15 maart 2002

Actiecomités moeten ziekenhuiszorg op de agenda houden

Op bezoek bij de vaste Kamer Commissie voor Volksgezondheid, 14 maart 2002

Per bus vertrokken 13 leden van het comité Alphen moet EHBO met Spoed. Om 12.15 u vertrok de bus vanaf de locatie Rijnoord van het Rijnlandziekenhuis.

de lakens uitdelen
Om 13.30 uur begon de manifestatie waarbij op het Plein in Den Haag symbolisch lakens werden uitgespreid om duidelijk te maken wie nu de lakens in de Nederlandse zorg uitdeelt. Ons comité was zichtbaar aanwezig met spandoeken, protestborden en ballonnen. De vergadering in de Troelstrazaal was overbevolkt zodat een groot deel in de er naast gelegen Groen van Prinstererzaal plaats moest nemen.

Er waren zo’n 15 comités en 20 plaatsen vertegenwoordigd.Één van de discussiepunten moet de bereiktijd van minimaal 45 minuten naar 30 minuten (van melding tot in een ziekenhuis) hield verschillende fracties bezig.
Arib (PvdA) meende dat de papieren gedragscode van de fusiestop niet in praktijk werd gebracht. Is het beleid handhaafbaar? Kant (SP) ging nog een stap verder. Zij vond dat minister Borst geen garantie over handhaafbaarheid had gegeven.

In Velp had de directie laten zien dat bij de kindergeneeskunde een eigen spoor trok zonder dat Borst er iets aan kon doen. Zij vond ook dat er naar 15 minuten ziekenhuisbereik gestreefd diende te worden.

licht uit
Voor Borst is een basisziekenhuis ook een ziekenhuis waar ’s nachts het licht uit is zoals in Alphen a/d Rijn of Kampen.
Arib wilde nu een noodwet ingevoerd hebben. Borst ziet heil in een landelijk referentiekader voor ziekenhuisspreiding dat de organisaties Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met het Interprovinciaal Overleg (IPO) moeten ontwikkelen. Provincies zouden daar op toe moeten zien. Volgens Borst duurt een noodwet te lang.
Buijs (CDA) denkt dat de wet ZiekenhuisVoorziening (WZV) voldoende mogelijkheden biedt in te grijpen.Wordt de 45-minutengrens ingevoerd dan zouden er 20 ziekenhuizen in Nederland bij moeten komen. Bij 30-minutengrens worden het er zelfs 40! Borst wil geen verantwoordelijkheid voor een andere verdeling. Ziekenhuizen zouden het onderling eens moeten worden. Samenwerking is altijd onvermijdelijk. De zogenaamde standstill van bevriezing van budgetten zou sowieso opgeheven moeten worden. Buis wilde van Borst meteen een principe-uitspraak en herstel van de bestaande lokale status. Blerick (VVD) wilde de standstill wel verlengen. Borst wilde dit ook en pas deze opheffen als er resultaat of een referentiekader bereikt is het uit NVZ-IPO-overleg.
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) zou richtlijnen voor gemeentebesturen voor overeenstemming met ziekenhuizen moeten afgeven.

De meeste partijen drongen aan een actieplan te maken.Van Vliet (D66) stelde een compromis voor (ingrijpen als er iets aan de hand is en er nog geen overeenstemming met directies is bereikt) dat Borst omarmde. Terugdraaien van eerder genomen besluiten over fusies is nog geen sprake.

Het Alphense basisziekenhuis ( 7 x 24 uur) lijkt nog ver weg. Positief is dat eenieder mag melden als afspraken niet nagekomen worden. Of Borst dan ingrijpt valt nog te bezien. We zullen haar en haar opvolger scherp in het oog houden.

Gerard Harmes

U bent hier