h

Leiden maakt met RijnGouweLijn historie of een historische blunder

14 april 2002

Leiden maakt met RijnGouweLijn historie of een historische blunder

De SP wil de gang van zaken rond de aanleg van de RijnGouweLijn met spoed op de agenda van de Provinciale-Statencommissie Verkeer en Vervoer zetten.

Tijdens de excursie van de statenleden afgelopen vrijdag in Leiden bleek, dat er veel speculaties, maar weinig feiten bestaan over loop van de rails door de historische binnenstad.
Het is aan Provinciale Staten om te bepalen of de sneltram door de Breestraat of over bestaand spoor gaat lopen.

Vrijdag bleek bij de excursie voor Provinciale Statenleden, dat de provincie die keus al wil laten maken voordat de exacte tekeningen voor de passage door de binnenstad klaar zijn. SP-statenlid en inwoner van Leiden, Fenna Vergeer, vindt dat onverantwoord en betwijfelt of er genoeg ruimte is. Ook moet de veiligheid voor fietsers en voetgangers vaststaan, voordat er een besluit genomen kan worden.

Op nostalgische plaatjes zie je de blauwe tram door de Breestraat. De gemeente Leiden wil weer een tram door de Breestraat en de bussen eruit. Het gaat anno nu om eigentijdse lightrail. Daarmee gaat Leiden zeker historie maken. Maar het kan ook een historische blunder worden, als de historische binnenstad de tram niet blijkt te kunnen verwerken.

Lightrail is even breed als een bus. Mooie voorbeelden van lightrail komen vooral uit Duitsland, waar na de oorlogsverwoestingen de binnensteden ruimer zijn opgezet. Maar Leiden heeft een historische binnenstad en veel meer fietsers, die niet in de rails terecht moeten komen. Er moet ruimte zijn voor voetgangers, kinderwagens en invalidenwagens. Winkeliers moeten kunnen laden en lossen. Kan dat allemaal in de anders dan de naam doet vermoeden vaak smalle Breestraat?

De huidige bussen zijn hinderlijk, maar kunnen uitwijken, aldus SP-statenlid Vergeer. Ze wil geen ja of nee zeggen tegen de vraag, of de sneltram vanaf station Lammenschans over bestaand NS-spoor naar CS moet rijden of via de Breestraat, voordat op de centimeter nauwkeurig is uitgerekend hoe de tram door de Breestraat moet en hoeveel ruimte er voor andere weggebruikers is. Ook moet de verkeersveiligheid gegarandeerd kunnen worden.

Welke buslijnen erdoor verdwijnen hangt mede van het gekozen tracé af. Wat betekent dat voor de busreizigers? Gaan die erop vooruit of achteruit?

Verder hangt er een prijskaartje aan. Vergeer vraagt zich af in hoeverre het Breestraat-tracé gekoppeld is aan het Aalmarktproject. Zij wil al deze gegevens eerst hebben, voordat er een keus gemaakt kan worden.

De statencommissie vervoer heeft vrijdag op voorstel van de SP een hoorzitting toegezegd voor de omwonenden en belanghebbenden.
Inspraak moet geen fopspeen zijn, aldus Vergeer, het moet gaan over concrete tekeningen en cijfers en het moet een voorstel zijn, geen voldongen feit.
Het statenlid wil de procedure van de RijnGouweLijn op de volgende vergadering van de commissie vervoer aan de orde stellen.

U bent hier