h

Verschraling sociale functie OV door openbare aanbesteding

14 april 2002

Verschraling sociale functie OV door openbare aanbesteding

De klachten over het gehandicaptenvervoer en het schrappen van haltes en lijnen in de Leidse regio zijn het gevolg van de concurrentie die in het streekvervoer geïntroduceerd wordt. Dat zegt SP-statenlid Vergeer, die het Zuid-Hollandse college van Gedeputeerde Staten om opheldering vraagt.

Vooruitlopend op de openbare aanbesteding van het Openbaar Vervoer in Leiden, de Duin- en Bollenstreek en Midden-Holland in 2004 volgt Connexxion een vermageringsdieet en dat merken de reizigers, aldus de SP. Vergeer: "De sociale functie loopt gevaar, maar statenleden hebben wettelijk niets te zeggen over de dienstregeling". Het college beslist, de statenleden zijn buiten spel gezet en kunnen zo niet opkomen voor de burgers". Daarom bestookt het statenlid het college met een reeks kritische vragen.

De Provincie Zuid-Holland heeft met Connexxion afgesproken, dat het voorzieningenniveau in de Duin- en Bollenstreek en Midden-Holland de komende 2 jaar niet groeit, maar ook niet mag krimpen. Des te opvallender zijn de bezuinigingen die in het gebied van het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio zijn doorgevoerd. Lijn 43 rijdt niet meer in de Merenwijk, lijn 30 niet meer tussen Stevenshof en Noordeinde, lijn 115/116 komt niet meer in de Splinterlaan (Leiderdorp). Het gehandicapten- en ouderenvervoer is overgenomen door de OV-taxi, waarover het Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid veel klachten heeft.

"Eerst busuren wegbezuinigen en ze bij de openbare aanbesteding weer erbovenop bieden, dat is de tactiek van Connexxion om straks de concessie te winnen," denkt Vergeer. Volgens het statenlid zie je hetzelfde beeld elders in het land.

Ervaringen

Omdat de Provincie Zuid-Holland per 1 januari 2003 het streekvervoer in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden openbaar aanbesteedt, gaan er minder bussen op het platteland rijden. De geschrapte bussen worden vervangen door beltaxi’s. Hierdoor komt er geld vrij voor meer bussen op drukke lijnen.

"De concurrentie in het Openbaar Vervoer gaat ten koste van het platteland", aldus SP-statenlid Fenna Vergeer. "Het CVV is een grote stap achteruit voor de reiziger. Men moet meer dan een uur van tevoren bellen en de taxi komt regelmatig te laat."
Ook moeten gehandicapten en ouderen van het CVV gebruik gaan maken. Dat betekent voor hen een verlaging van hun budget voor vrij reizen en minder bewegingsvrijheid.

Een eerdere aanbesteding van de Provincie Zuid-Holland laat hetzelfde beeld zien. In Hoekse Waard / Goeree Overflakkee zijn er per 1 januari jl. weliswaar 13% meer busuren op de drukke lijnen, maar in de voorafgaande jaren zijn deze uren er eerst afgegaan op de dunnere lijnen.

De toename van het aantal lage-vloer-bussen is ten koste gegaan van andere regio’s.In Friesland heeft Arriva de inschrijving van Connexxion gewonnen, maar tegen de zin van het consumentenpanel. Dat wilde liever de door Connexxion geboden vaste lijnen met kleinere bussen dan CVV. Maar Arriva won, omdat CVV goedkoper is. Vervolgens ging de dienstregeling van Arriva 2 maanden te laat in, omdat de beloofde nieuwe bussen er nog niet waren. De Provincie Friesland moest dit tandenknarsend toestaan, omdat men na het verlenen van de concessie nu eenmaal met een monopolist te maken heeft.

Publieke functie

De controle op het Openbaar Vervoer door de volksvertegenwoordiging, de Provinciale Statenleden, is niet wettelijk geregeld, hoewel het om een publieke functie gaat. Alleen het college van Gedeputeerde Staten gaat over het streekvervoer.
"Ik kan als statenlid de klachten van reizigers en de dienstregeling officieel niet aan de orde stellen, maar ik doe het toch, omdat ik vind, dat de kiezers daar recht op hebben", aldus Vergeer.
De SP heeft dan ook een reeks kritische vragen gesteld aan het college.

In 2004 moet de openbare aanbesteding in de Tweede Kamer geëvalueerd worden. De antwoorden op de vragen zullen, als het aan de SP ligt, daarbij zeker een rol spelen.

U bent hier