h

SP wil duidelijkheid over chemische opslag

8 juli 2002

SP wil duidelijkheid over chemische opslag

Erik van der Burgh, SP-Statenlid in Zuid-Holland, wil duidelijkheid van Gedeputeerde Staten over de manier van werken in de C2-deponie voor chemisch afval bij de Afvalverwerking Rijnmond (AVR).
Deze opslagplaats op de Maasvlakte kwam in juni weer in het nieuws nadat er brand uitbrak. In zijn schriftelijke vragen aan GS wijst Van der Burgh erop dat het personeel dat in de deponie aan het werk was, onvoldoende beschermd was tegen giftige dampen.
Hij wijst verder op notities uit het logboek van de C2-deponie, waaruit zou blijken dat onzorgvuldig is gehandeld. Zo was de controle op de veiligheid van de shovels en kranen onvoldoende.

Gedeputeerde Staten hebben eerder verklaard dat ‘het waaien van stof buiten de bak ongewenst is en dient te worden vermeden’, meldt Van der Burgh. Uit het logboek zou echter blijken, dat er veel stof vrijkwam en dat tijdens de inspectie door de DCMR (milieudienst Rijnmond) ‘de boel maar even werd stilgelegd’.

Van der Burgh wil van GS als bevoegd gezag horen waarom toestemming is gegeven voor de werkzaamheden en of het college voor aanvang van de werkzaamheden contact heeft gehad met de arbeidsinspectie.

U bent hier