h

Aanbestedingspraktijk vraagt om eigen enquêteonderzoek

23 augustus 2002

Aanbestedingspraktijk vraagt om eigen enquêteonderzoek

De Statenfractie bepleit een provinciale parlementaire enquête.
Die zou zich moeten richten op het aanbestedingsbeleid van de provincie, en daarbij verder moeten gaan waar een onlangs afgesloten onderzoek van Arthur Anders Accountants ophoudt.

Statenlid Edith Kuitert: ‘Op het provinciehuis wordt al gesproken van Ceteco-2, een verwijzing naar het bankierschandaal dat de provincie tientallen miljoenen kostte.

De accountant trekt dan ook alarmerende conclusies, bijvoorbeeld over de cultuur van de provincie en gewoonte om jarenlang met dezelfde aannemers te werken, waarbij de kosten aanmerkelijk hoger zijn dan bij de openbare aanbestedingen die incidenteel gehouden worden.’

Volgens de SP moet de enquête zich richten op de politiek verantwoordelijken en ook de periode moeten omvatten voorafgaande aan de tijd die Andersen onderzocht heeft.

Kuitert: ‘In 1989 is het aanbestedingsbeleid ingrijpend gewijzigd. Meteen werd er al door de betrokken ambtenaren gewaarschuwd. Wat is met die waarschuwingen gebeurd? En hoe hebben Gedeputeerde Staten sindsdien de boel gecontroleerd? Op deze vragen moet een helder antwoord komen.’

U bent hier