h

SP: ook enquête bouwfraude in Zuid-Holland

7 augustus 2002

SP: ook enquête bouwfraude in Zuid-Holland

Als vervolg op de nationale enquêtecommissie die de bouwfraude onderzoekt, stelt de SP fractie in de provincie Zuid-Holland voor een provinciale commissie te starten. Dit zou de eerste provinciale enquêtecommissie worden, vooruitlopend op de te verwachten wetswijziging met de komst van het dualisme in de provincie, volgend jaar.

Op 29 mei 2002 verscheen er een onderzoeksrapport van Arthur Andersen Accountants over aanbestedingen door de afdeling Onderhoud en Beheer van de Provincie Zuid-Holland. De statenleden van de Provincie Zuid-Holland hebben in de statenvergadering van 26 juni 2002 kort de conclusies van het onderzoeksrapport besproken. Vervolgens is afgesproken dat alle politieke partijen de gelegenheid zouden krijgen om hun vragen over het onderzoek schriftelijk in te dienen. De fracties van de partijen kregen hiervoor de gelegenheid tot 1 augustus 2002.

De SP wil verder terug gaan dan het onderzoeksrapport van Andersen. Volgens de SP moeten de aanbestedingen over een langere periode onder de loep worden genomen, namelijk vanaf 1989. In diverse publicaties wordt gezegd dat juist vanaf 1989 het aanbestedingsbeleid zich opnieuw ontwikkelde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de praktijken die in de rapportage van Andersen worden genoemd.

Omdat het in deze zaak over de aanbestedingen door de Provincie Zuid-Holland gaat over onrechtmatig gedrag vindt de SP dat er een nader onderzoek door provinciale staten moet komen. Op nationaal niveau is er nu een dergelijke parlementaire enquêtecommissie bouwfraude. De SP denkt dat op provinciaal niveau ook een soortgelijk onderzoek zou kunnen plaatshebben. Te meer daar de provincie Zuid-Holland binnen het duaal experiment reeds in september gaat starten, kunnen de staten meteen met deze zaak ervaring opdoen.

De Tweede Kamer kent al sinds jaar en dag de Parlementaire Enquête als middel om belangrijke gevoelige zaken grondig uit te spitten. Sinds kort is het ook mogelijk om op lokaal niveau gebruik te maken van een enquête met een enquêtecommissie vergelijkbaar met de parlementaire enquête van de Tweede Kamer. De nieuwe wetgeving die voortvloeit uit het Dualisme op Lokaal Niveau heeft dit mogelijk gemaakt. Na de provinciale statenverkiezingen in maart volgend jaar zullen ook de Nederlandse provincies volgens het dualisme te werk gaan.

De Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Holland, de heer Franssen, heeft er nooit een geheim van gemaakt een groot voorstander te zijn van het dualisme. De Provincie Zuid-Holland wil zelfs op de nieuwe wetgeving vooruitlopen en waar mogelijk experimenteren met een pilot-project. Hoewel de SP geen groot voorstander is van dualisme op provinciaal niveau wil de partij toch de provincie uitnodigen om op dit gebied een experiment aan te gaan.

U bent hier