h

TROOST u, SHELL voorspelt goed weer

30 augustus 2002

TROOST u, SHELL voorspelt goed weer

Het boek over de geschiedenis van de stort van Troost (Exploitatie Polder Stededijk) kan nog lang niet gesloten worden. Dat vindt de SP-statenfractie. Er volgt een nieuwe serie vragen naar Provincie Zuid-Holland.

Shell probeert goedkoop van schulderkenning af te komen

Een open deur lijkt het, maar het boek over de geschiedenis van de stort van Troost (Exploitatie Polder Stededijk) kan nog lang niet gesloten worden. Dat vindt de SP-statenfractie. Gerard Harmes heeft opnieuw statenvragen gesteld over de wijze waarop Gedeputeerde Staten (GS) de fluwelen handschoen hanteren bij de Shelldirectie.

Naar aanleiding van het provinciale persbericht dd 26 augustus 2002 over de bijdrage aan de sanering van de polder Stededijk (stort van Troost) te Dordrecht stelde Harmes de volgende vragen:

Herhaaldelijk heeft het Milieu Alarmteam van de SP dit aan de orde gesteld. GS kwamen met de mededeling dat Shell zo goed was om zijn diensten ter beschikking te stellen. Er is echter geen enkel zicht op wat zich achter de gesloten deuren zich afspeelt. GS waren ook niet van plan openheid van zaken te geven. Dit in tegenspraak met de opmerking tijdens de aandeelhoudersvergadering van 10 oktober 2001 in Utrecht waar directielid J.F.M. Kievits Harmes publiekelijk toegezegd heeft geen moeite te hebben met openheid over de besprekingen.

De grote vraag blijft waarom betaalt Shell niet zijn deel van de door hen zelf erkende vervuiling? Juridisch is de zaak afgedekt zegen GS, maar er bestaat ook nog zoiets als maatschappelijke schulderkenning. Harmes verwijt GS slappe knieën.

Naast een milieuspecifieke vragen wil de fractie ook weten welke rol Dordrecht heeft.

Gaat u nog steeds uit van het concept werkprogramma Bodemsanering met een budget van 13 miljoen gulden voor de stort van Troost?

Wanneer hebben GS de gemeenteraad van Dordrecht op de hoogte van de saneringsverantwoordelijkheid gebracht?

In hoeverre heeft u versneld gepresenteerd plan te maken met de nadere overdrachtdatum (1 januari 2003) van bevoegd gezag van de provincie naar Dordrecht voor de saneringshoofdstukken van de Wet bodembe-scherming op grond van de Wet stedelijke vernieuwing?

U bent hier