h

Mensenlevens redden moet voorrang krijgen

5 september 2002

Mensenlevens redden moet voorrang krijgen

De fractie is van mening dat het redden van mensenlevens op de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) en Rijnmond/Rotterdam op de eerste plaats behoort te komen. De SP-statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de bestaanszekerheid van de ambulancediensten op de Zuid-Hollandse eilanden en Rijnmond.

De ambulancevoorziening van Goeree-Overflakkee en Rijnmond/Rotterdam is nog steeds zorgelijk. De financiële constructie is door de particuliere opzet van SILO ondoorzichtig en kan de ambulancedienstverlening bedreigen.
De fractie is van mening dat het redden van mensenlevens op de Zuid-Hollandse eilanden (ZHE) en Rijnmond/Rotterdam op de eerste plaats behoort te komen. Daarom is het opvallend dat er verschil is in materiaal gebruikt wordt tussen Bornkamp en de GGD’en enerzijds en Silo anderzijds m.b.t. type ambulance en gebruikte apparatuur.

Mytilus Edilus BV. is de enige aandeelhouder van Silo Ambulancezorg (ook bekend als Silo Rijnmond te Rotterdam), tevens ook van alle andere bedrijven die behoren tot de Silo groep.
Een investeringsmaatschappij heeft als doel winst te maken. Statenlid Harmes meent dat deze uitgangspunten strijdig met elkaar zijn. Hij wil ook weten of deze financieringspraktijken gebruikelijk bij ambulancediensten in Zuid-Holland zijn. 
De conclusie dat de zorgverzekeraar de ambulancedienstverlening in een ijzeren greep heeft wordt met deze praktijk nog eens bevestigd. De vrees bestaat dat indien er sprake is van tekorten bij de RAV deze op de gemeenten in de regio verhaald gaan worden net zoals nu bij de GGD’ s het geval is.

De achterwachtsituatie m.b.t. Goeree-Overflakkee is precair. Verschillende situaties die zich voordoen vragen steeds een ander soort optreden van de Centrale Post Ambulancevervoer. Nu al doet de situatie zich voor dat de 2e Goereese ambulance vanuit Goedereede steeds tussen de 2 posten heen en weer pendelt om het gebied zoveel mogelijk af te dekken. Oplossing is alleen mogelijk als er ambulances bijkomen. Past de provincie ingeval van faillissement opnieuw geld bij zoals bij Delta Noord in 1999 is gebeurd?

U bent hier