h

Statenleden verhogen hun fractietoelage fors

17 september 2002

Statenleden verhogen hun fractietoelage fors

Provincie Zuid-Holland verhoogt met ingang van 1 september 2002 de fractievergoeding voor statenfracties met 300%. De SP fractie wijst een hogere vergoeding af.

De invoering van het duaal stelsel doet ook in de provincie zijn intrede. Officieel per 1 januari 2003, maar praktisch al per 1 september 2002. Omdat Zuid-Holland experimenteerprovincie is wordt de financiële deur wagenwijd open gegooid lijkt het wel. Waar burgers weer de broekriem ontdekt hebben, zien de provinciebestuurders kans de kraan met goudgeld open te draaien.

Zo kreeg de driekoppige SP-statenfractie in Zuid-Holland in 2001 een vergoeding van f 17.550. of bijna € 8.000. Volgens het nu voorliggende voorstel zou dit per 1 januari 2003 € 15.000 (vast bedrag) worden. In de statenvergadering wil de fractie weten waarom er zoveel extra geld nodig zou zijn.Ook de fractievergoeding per statenlid (variabel deel) zou verhoogd worden van € 974 naar € 3.500 per jaar. De totale toelage voor de SP-fractie zou met ingang van 1 januari naar € 25.500 gaan. Met een amendement wil de fractie deze verhoging voor alle fracties voorkomen.

Dit bedrag staat nog los van de maandelijkse vergoeding die statenleden als vaste vergoeding ontvangen. De provincie als geheel gaat in de begroting 2003 een bedrag van € 302.982 meer uitgeven, zodat het totale bedrag nu op zo’n € 500.000 als fractievergoedingen zou komen. Over de voorstellen wordt op 18 september vergadert.

De SP-fractie stort het geld in de landelijke partijkas die dat weer gebruikt voor studie- en scholingsactiviteiten, drukwerk en vergaderaccommodatie onder andere op provinciaal niveau.

U bent hier