h

Zorgelijke situatie ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden

3 september 2002

Zorgelijke situatie ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden

Er is een zorgelijke situatie ontstaan op het gebied van ambulancevoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden. De SP fractie stelde op 3 september 2002 schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. 

De fractie vroeg GS met name naar de rol van ambulancevervoerbedrijf Silo. We vroegen onder andere of het belang van Silo als investeringsmaatschappij niet strijdig is met het doel dat ambulancezorg in de eerste plaats zou moeten dienen, nl het redden van mensenlevens.
We vroegen verder onder andere naar de financieringspraktijken van Silo en de banden met de zorgverzekeraars.

 

U bent hier