h

Afstand patient huisartsenpost te groot

14 november 2002

Afstand patient huisartsenpost te groot

Tijdens de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zuid Holland, woensdag 13 november, heeft de statenfractie van de SP gezegd dat de oprichting van huisartsenposten soms haar doel voorbij schiet.
SP-fractievoorzitter Harmes gaf aan dat huisartsenposten vaak te grootschalig zijn, met als gevolg een te grote anonimiteit. Verder zijn bij sommige huisartsenposten de afstanden veel te groot.

Huisartsenposten moet volgens de SP aan de volgende voorwaarden voldoen:
In de eerste plaats moeten de huisart-senposten binnen redelijke tijd met eigen of openbaar vervoer bereikbaar zijn. In de tweede plaats dient, indien voor een deel van de patiëntendoelgroep de huisartsenpost niet optimaal be-reikbaar is, voor vervoer gezorgd te worden. In de derde plaats moeten de huisartsenposten voor een ieder toegankelijk zijn. In de vierde plaats moet de kwaliteit van de huisartsenzorg gewaarborgd blijven. Dit houdt in ieder geval in dat de patiënten altijd iemand aan de telefoon krijgen die daadwerkelijk kan beoordelen of het eventueel noodzakelijk is dat een arts de patiënt bezoekt.

Harmes nam in zijn betoog de huisartsenpost op Goeree-Overflakkee als voorbeeld. Aan zeker twee van de vier eisen voldoet de huisartsenpost op Goeree-Overflakkee niet. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer komen op het eiland duidelijk in de problemen. Juist op de tijden dat de huisartsenpost in gebruik is (’s avonds ‘s nachts en in het weekend), rijden de bussen, vooral in plaatsen als Ooltgensplaat, Achthuizen, Herkingen, Den Bommel en Stad aan het Haringvliet zelden tot niet. Ook zijn de afstanden veel te groot. Je kan het een patiënt uit bijvoorbeeld Ooltgensplaat niet aandoen om eerst naar Middelharnis te komen voor een consult om vervolgens door te rijden naar de apotheek in Ouddorp. Een dergelijke situatie zal niet vaak voorkomen, maar de fractie is van mening dat dit uitgesloten moet worden. Ook wordt er op Goeree-Overflakkee door de huisartsenpost niet voor vervoer naar Middelharnis gezorgd.

Er wordt erkend dat er nu een groot tekort aan huisartsen is. De oplossingsrichting zal gezocht moeten worden in betere praktijkvoorwaarden en een kleinscha-lige praktijk, bijvoorbeeld per dorp of gemeente, en ’s nachts een bijzondere (waarneem)dienst, bijvoorbeeld vanaf 23.00 uur. De medische studie dient weer voor studenten aantrekkelijk te worden.

De SP-fractie vraagt het college van Gedeputeerde Staten dan ook samen met de gemeenten een nieuwe regeling te bedenken.

U bent hier