h

Natuur te duur? Kortzichtig bestuur!

14 januari 2003

Natuur te duur? Kortzichtig bestuur!

Afgelopen zondagmorgen 12 januari temidden van zon en sneeuw namen een veertigtal actievoerders deel aan de actie: Natuur te duur? Kortzichtig bestuur!

De huidige regeringspartijen hebben flink bezuinigd op de aankoop van natuur.Veertig actievoerders en belangstellenden waren op uitnodiging van de SP aanwezig bij Nieuwkoopse Plassen voor behoud natuur in Zuid-Holland. De groep verzamelde bij de Slikkendam vlak bij de Woerdense Verlaat (N 463). Mensen kwamen uit heel Zuid-Holland naar het meest noordoostelijke puntje van de provincie. Veel schaatsers volgden belangstellend de groep mensen, die hier gingen wandelen.

 In Zuid-Holland (ZH) werd tijdens de actie onder leiding van Provinciale Staten-lijsttrekker Gerard Harmes, tevens kamerkandidaat, de grenzen van een deel van natuurgebied “de Nieuwkoopse Plassen” symbolisch gemarkeerd met posters waar een grutto op staat. Harmes hield een ferm pleidooi voor natuurbehoud. De mensen die rondom deze gebieden wonen hebben er recht op te weten wat er gaat gebeuren met de gebieden waar zij recreëren. 
Ook Kamerkandidaat en coördinator van deze actie Ingrid Dekker was aanwezig. 

Samen met de gids Jan Vork maakten de actievoerders en andere belangstellenden een wandeling door het betreffende natuurgebied. Ook de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Natuurmonumenten ondersteunen de actie. De rondleiding ging langs de Hollandse kade naar het moerasbosje de Haeck. Er kunnen een aantal bosjes niet worden aangekocht door de bezuinigingsoperatie van het kabinet Balkenende. Dat betekent ook dat er geen wandelpad kan worden aangelegd en de realisering van een bezoekerscentrum uitgesteld wordt. De huidige regeringspartijen hebben flink bezuinigd op de aankoop van natuur. Kwalitatief en kwantitatief zal de natuur er onder CDA, VVD en LPF op achteruitgaan. De overheid gaat wel meer asfalt aanleggen, villawijken in natuurgebieden bouwen, maar heeft geen aandacht heeft voor iets dat voor latere generaties zo belangrijk is. Plekken waar dieren ongestoord kunnen leven en waar mensen in alle rust van kunnen genieten.

Van staatssecretaris Odink (LPF) is duidelijk wiens belangen hij dient: niet die van de natuur of het milieu. Daarnaast heeft minister Veerman (CDA) de jachtmogelijkheden uitgebreid, omstreden bestrijdingsmiddelen toegelaten en fors bezuinigd op de aankoop van natuurgebieden.

In Bodegraven Noord willen twee bedrijven verkopen, maar er kan nu door de landelijke stop niets gebeuren, waardoor zowel de betrokken verkopers als de landinrichting niet verder kunnen.

Natuurontwikkeling raakt weer verder achterop. In 1900 was er nog 28% aan bos en natuur. De totale natuurachteruitgang is te zien aan de slechts 16% in 2000. Dat is dus een zeer forse aderlating.

Wij hebben de natuur te huur en het beheer is niet duur.

U bent hier