h

Anti-Oorlog verklaring gesteund door linker flank PS

29 maart 2003

Anti-Oorlog verklaring gesteund door linker flank PS

De door SP en Groenlinks ingediende oorlogsverklaring is gesteund door 27 statenleden. Helaas was dit niet de meerderheid van de van staten. Alle leden van de SP en Groenlinks steunde de verklaring, alsmede 1 lid van D’66 en een groot gedeelte van de PvdA. De tekst van de verklaring luid :


 

Verklaring

De Staten van Zuid-Holland in vergadering bijeen op 20 maart 2003…

hebben vanmorgen vernomen dat de Verenigde Staten en haar bondgenoten een oorlog tegen Irak zijn begonnen.

Het regime van Saddam Hoessein vinden wij verwerpelijk. In de Verenigde Naties is de oorlog tegen Irak niet gelegitimeerd. Mogelijkheden tot uitstel teneinde vrede te bereiken zijn onvoldoende in stelling gebracht. De internationale rechtsorde is hiermee buiten spel gezet, dit keuren wij af. Deze oorlog is onrechtmatig.

Wij spreken onze bezorgdheid uit over alle menselijke ellende die deze oorlog voort gaat brengen.

Wij vragen aan de commissaris van de Koningin de voorzitter van de Tweede Kamer van deze verklaring op de hoogte te brengen.

Den Haag 20 maart 2003

Gerard Harmes, SP
Marcel Vissers, Groen Links

U bent hier