h

Herdenking Erik van der Burgh in Provinciale Staten

16 april 2003

Herdenking Erik van der Burgh in Provinciale Staten

Deze ochtend stonden Provinciale Staten kort stil bij het overlijden van voormalig Statenlid erik van der Burgh op 2 april.

De Commisaris sprak daarbij de volgende woorden:

Ik deel aan de Staten mee dat onlangs bericht is binnengeko­men van het overlijden van het oud-statenlid Erik van der Burgh.
Hij heeft in tweede instantie kort in de Staten gezeten en is door het voortschrijdende proces van zijn ziekte na zijn in­stallatie eigenlijk niet meer in de gelegenheid geweest om hier aanwezig te zijn.

Ik mocht van zijn fractievoorzitter zeggen dat Erik altijd een beetje tegendraads was. Dat paste bij hem.
Ik zal de eerste keer dat ik hem ontmoette, toen hij kennis kwam maken, nooit vergeten. Hij kwam in een buitengewoon bij­zondere outfit bij mij binnen en droeg veel attributen mee.
Hij droeg een T-shirt, een korte broek en sandalen en hij had bij zich drank, veel boeken en een bakje aardbeien die net uit de grond waren getrokken. Dat had een symbolische betekenis: daarmee legde hij de totaliteit uit van de opvattingen waar hij voor stond.
Het was een buitengewoon aardig gesprek en het is jammer dat hij nadien, anders dan door het stellen van schrif­telijke vragen, niets meer van zich heeft kunnen doen horen.
Wij hebben de familie onze condoleances per brief overge­bracht.

U bent hier