h

In memoriam Erik van der Burgh, SP-Provinciale Statenlid in Zuid-Holland van 1999 tot 2003

4 april 2003

In memoriam Erik van der Burgh, SP-Provinciale Statenlid in Zuid-Holland van 1999 tot 2003


Op 2 april is voormalig Statenlid Erik van der Burgh overleden. Fenna Vergeer blikt hieronder terug op zijn activiteiten voor de SP.

Erik belde me voor het eerst over het riviertje de Bernisse, een beschermd water op Voorne-Putten. Het stille stroompje werd bedreigd door plannen voor recreatiewoningen met aanlegsteigers. Erik wist dat de VVD in Provinciale Staten de Bernisse voor motorboten bevaarbaar wilde maken. Leuk voor de marktwaarde van de recreatiewoningen. Erik vroeg mij om het in de Provinciale Staten te blokkeren. Niet lang daarna vroeg hij mij om de provincie op te laten treden tegen illegale jachtpraktijken.

Erik functioneerde eigenlijk al als ons derde statenlid voordat hij in 1999 officieel gekozen werd. Natuurlijk ging hij natuur en milieu behartigen. Hij zette zich in voor werknemers die in de C2-deponie, een giftig afvaldepot in de Rotterdamse haven, bloot hadden gestaan aan gevaarlijke stoffen. Hij ging ermee tot aan minister Pronk en haalde Pronk samen met Remi Poppe over om een onderzoek te beginnen.

Erik was de niet aflatende woordvoerder namens de Sliedrechters die in de stank van de afvalstort Derde Merwedehaven woonden. Hij vond het niet meer dan billijk, dat de kosten voor het saneren van de door Shell e.a. vervuilde stort van Troost ook op het bordje van de vervuilers kwam te liggen. Hij verzette zich tegen de jacht op vossen, de natuurlijke concurrenten van de jagers.

Erik was mens- en diervriendelijk, maar zondigde om bestwil: hij reed in een snoek, een prachtige old-timer. Het openbaar vervoer was aan hem niet besteed vanwege zijn vatbaarheid voor infecties.Ondertussen zette hij zich in voor het legaliseren van medicinale marihuana, voor hem en vele andere aids-patiënten een kalmerend en pijnstillend middel.

Bij zijn afscheid in de Staten sprak hij vrijuit over zijn ziekte en over zijn wil om te leven en iets voor een ander te betekenen. Het maakt indruk. De commissaris van de koningin, Jan Franssen, bedankte hem voor zijn vrijmoedigheid en zijn inzet voor wat de moeite van het leven waard is. De statenvergaderingen vielen hem zwaar, hij was een man van de buitenlucht, bewogen door het weerloze, zelf weerbaar tegen de arrogantie van het geld, tot zijn lichamelijke weerstandsvermogen hem in de steek liet. Je hebt veel van je te korte leven gemaakt, Erik! Dank je wel!`

Fenna Vergeer
Tweede Kamerlid SP
Oud - fractievoorzitter provinciale staten Zuid-Holland

U bent hier