h

Nieuw college doet niks aan gevaarlijke stoffen

26 april 2003

Nieuw college doet niks aan gevaarlijke stoffen

Het vandaag geïnstalleerde nieuwe bestuur van Zuid-Holland is niet van plan het vervoer van gevaarlijke stoffen door Dordrecht en Zwijndrecht te verbieden. Uit het coalitieprogramma en de uitleg die erbij gegeven werd blijkt dat het college van PvdA, CDA en VVD het vervoer van gevaarlijke stoffen opnieuw wil inventariseren op risico’s. De SP fractie van Zuid-Holland heeft het nieuwe college gewezen op de risicoatlas Spoor (juni 2001) waarin het ministerie van VROM onderzocht heeft hoe het is gesteld met de risico’s voor omwonenden. Dordrecht en Zwijndrecht worden daarin genoemd als risicogebied.

Het huidige provinciebestuur geeft wel veel geld uit aan nieuwe wegen en nieuwe bedrijfsterreinen en niet aan een veiliger vervoer. Halverwege dit jaar worden de onderzoeksgegevens bekendgemaakt (van TNO en de TU Delft) die in opdracht van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht een onderzoek doen naar de wijze waarop effecten van een mogelijk ongeval verkleind kunnen worden. Informatie aan de bewoners over de inhoud en de frequentie van de treinen zal –zo verwacht de SP- daarbij een grote rol spelen.

De SP zal de vandaag benoemde Dordtse ex-wethouder van Heijningen te zijner tijd aan de tand voelen hierover.De SP is van mening dat het vervoer van gevaarlijke stoffen op de lange termijn overbodig zal zijn. Als de productie van gevaarlijke stoffen daar plaatsvindt waar de stoffen ook verwerkt worden, hoef je ze niet te vervoeren. Op kortere termijn moet het vervoer om de woonkernen heen geleid worden. De provincie zou zich sterk moeten maken voor het aanleggen van een alternatief tracé om Dordrecht en Zwijndrecht te ontlasten.

U bent hier