h

Als een baksteen op de maag

7 mei 2003

Als een baksteen op de maag

Nu bekend is wat er in het coalitieakkoord is opgenomen, heeft fractievoorzitter Gerard Harmes zijn gedachten over dit akkoord samengevat in een column.


ALS EEN BAKSTEEN OP DE MAAG

Zo voelde het Coalitieakkoord 2003-2007 van de drie regerende partijen PvdA, CDA en VVD.
Afgelopen vrijdag bood ik Jan Franssen, Commissaris van de Koningin, een bouwsteen aan. Dit als symbool van het op woensdag 23 april verschenen coalitieakkoord met de titel ’Ruimte voor Zuid-Holland’.

Onze kersverse fractie vindt dat er in dit plan geen ruimte is om sociaal te bouwen. Nergens in het rapport wordt ook maar gerept van de doelstelling om de 30% sociale woningbouw te realiseren. En dat terwijl die behoefte aan betaalbare bouw voor lage en midden inkomens het grootst is. Sloopplannen tasten dit kwalitatief goede woningbestand nog eens aan.

Ik feliciteerde de VVD omdat zij zoveel van haar doelstellingen in het akkoord had gekregen.
Het resultaat was er ook naar. De provinciale tweedeling wordt doorgezet. Het openbaar vervoer krijgt geen voorrang. Ambulancezorg zal niet verbeteren. Het milieu wordt ondergeschikt gemaakt. Landschappen worden opgeofferd. Kunst, cultuur en de integratie staan op de bezuiniginglijst. Onderwijs is om uitsluitend de arbeidsmarkt te dienen. Jeugdzorg is om jongeren op het rechte pad te krijgen of te houden. Sport is voor gedragsverbetering en niet om mensen meer tot hun recht te laten komen.
Zestienhoven, hier Rotterdam-The Hague Airport genoemd zou open moeten blijven. Wie heeft het voor ’t zeggen op de luchthaven? Het antwoord op de vraag naar nachtvluchten bleef uit. Onze fractie gaat het nu zelf uitzoeken en het op de agenda zetten.

Het ambitieniveau op onderwijsgebied is hoog, maar omdat de overheid op het gebied van onderwijs steeds verder achter raakt, springt het bedrijfsleven in op dit groeiende gebrek. Dit geldt zowel de zogenaamde scienceparken als het VMBO-onderwijs. Zo kweek je ook een afhankelijkheidsrelatie.

Goed gaat het met de ontwikkeling bedrijfsterreinen. Deze ontwikkeling mag gewoon doorgaan.
Er is wat gewonnen met het plan voor 500 ha herstructurering, maar moet dat eerst niet eens worden afgemaakt!

Een ander probleem wordt de ontwikkeling van de noordoost rand van de Hoekse Waard. De landelijke Hoekse Waard zou slachtoffer worden aan vele uitbreidingsplannen van Dordrecht en vooral Rotterdam.

Waarom is het zo’n puinhoop geworden in de treinen en op de wegen? Ook hier maken de drie coalitiepartijen geen echte keus. Evenveel in wegen en openbaar vervoer investeren betekent dat de bestaande disbalans intact blijft. In het openbaar vervoer is meer dan 20 jaar achterstand. En ook nu worden geen kleinere plaatsen bereikt als Herkingen en Nieuwveen. Uit verschillende ervaringen blijkt het vervoer op maat niet te werken. Ook worden in steden tramlijnen opgeheven zoals lijn 9 in Rotterdam en haltes vervallen. Opcenten verhogen komt dus neer op het automobilistje pesten. De man of vrouw met een laag inkomen wordt zo nog meer beperkt in zijn mogelijkheden om er eens een dagje op uit te gaan.
Positief is in elk geval het experiment met gratis openbaar vervoer tussen Leiden en Den Haag.

De veiligheid bij het goederenvervoer verdient meer aandacht. Chloortransporten behoren nog steeds niet tot het verleden en ander gevaarlijke stoffen die per trein vervoerd worden zijn nog steeds een bedreiging voor het centrum van Dordrecht.

De Randstadbenadering brengt de burger zeker niet naar de provinciale stembus. Het gewicht wat aan de lobby van grote steden en provincies toegekend wordt is zwaar overdreven. Zelfs Bolkestein zegt dat. Van elke Euro steun moet Nederland 5 cent betalen om daarna via de structuurfondsen slechts één cent terug te krijgen.

De jeugdzorgtekorten worden nu erkend. Nog steeds bestaan wachtlijsten in Haaglanden en Rijnmond. De SP heeft dit in de campagne aangetoond.

Bij de ambulancezorg staat niets over uitbreiding van de ambulances zelf en het aantal posten. En groot gevaar is het plan voor de verkoop van het electriciteitstransportnet. Dit zou eigendom van de provincie blijven!

U ziet u mag van onze fractie het nodige verwachten. Ik hoop dat we samen met de afdelingen het zeskoppige college van Gedeputeerde Staten de oppositie geven die het verdient.

Gerard Harmes

U bent hier