h

Geluid en stof bedreigen bewoners; GS moeten in plan W4 Leiderdorp ingrijpen

26 juni 2003

Geluid en stof bedreigen bewoners; GS moeten in plan W4 Leiderdorp ingrijpen

De gemeente Leiderdorp heeft al verschillende malen in het stof moeten bijten omdat bewoners verzet boden tegen bedreigingen die de leefbaarheid in het gebied tussen de A4 en Persant Snoepweg aantasten. Behalve wegen bevinden zich daar een woonwijk (Holtlant), een ziekenhuis, school, een medisch kinderdagverblijf en een verzorgingshuis.
Vorige maand stelde Gerard Harmes, fractievoorzitter van de SP-statenfractie, schriftelijke vragen. Harmes is allerminst tevreden met de antwoorden en stelde woensdag 25 juni Gedeputeerde Staten mondelinge vragen.
De statenfractie staat achter de bezwaren van de bewoners.

Bij het ter inzage gelegde voorontwerp bestemmingsplan W4 van Leiderdorp (tussen A4 en Persant Snoepweg) zijn nogal wat bezwaren die een lange voorgeschiedenis kennen. Bewoners verenigd in het actiecomité Holtlant proberen hun omgeving zo leefbaar mogelijk te houden.

Rond de jaarwisseling 2002/2003 liet de gemeente honderden bomen rond het uit te breiden Rijnlandziekenhuis kappen. De vergunning ontbrak. Opvallend is dat geluidsoverlast nu in Holtlant minder zou zijn dan in 1983, terwijl de verkeersoverlast alleen maar is toegenomen (tweemaal zoveel motorvoertuigen).
Omdat er nogal wat twijfels bestaan over de geluidsaannames vraagt de SP GS om een contra- expertise (met metingen). De zwaarste geluidsbron de A4 is in het geheel buiten beschouwing gelaten. In de nieuwe situatie zou vrachtverkeer gebruik moet maken van de nieuwe ontsluitingsweg, ofwel het Simon Smitweg-gedeelte achter het Medisch Kleuterdagverblijf en het Rijnlandziekenhuis.

Ook met in de toekomst de aangescherpte stikstofdioxide- en stofnormen wordt het alsmaar moelijker om aan de milieu-eisen te voldoen.

GS moeten ingrijpen vindt de statenfractie.

U bent hier