h

Nieuw in de staten: Jolanda Gooiker

16 juni 2003

Nieuw in de staten: Jolanda Gooiker


Sinds de verkiezingen is de SP fractie uitgebreid met twee nieuwe leden. Wat valt hen op? Zijn ze al gewend? Of willen ze juist niet wennen? Volgende maand een column van Bart Vermeulen, nu vertelt Jolanda Gooiker over het statenwerk.

Het eerst dat mij opviel aan de ene woensdag werk in de provinciale staten is dat het zo weinig mensen interesseert. Geheel begrijpelijk, overigens. De provinciale staten spelen het parlement na. Het immense gebouw aan het malieveld waar de staten vergadert en de ongeveer 2000 ambtenaren werken ligt ook in Den Haag. De fractievoorzitter van het CDA liet het tot nu toe het duidelijkst merken hoe dat voelt. In een vergadering liet hij zich ontvallen dat ´ze 900 meter verderop´ beter dachten te weten dat groen niet volgebouwd moest worden. ´Hoe durven kabinet en kamer het beter te weten dan wij` sprak er uit zijn woorden. Het ging om een landelijk gebied- waar Zuid-Holland relatief weinig van heeft- de Hoekse Waard. De provincie wilde dat in het verleden al eens volbouwen, de minister liet weten dat niet goed te vinden. Nu heeft het nieuwe provinciale bestuur oude plannen voor industrieterreinen en kassenbouw in de Hoekse Waard weer uit de kast gehaald.

Veel mensen vragen ook: Wat doet zo´n provincie eigenlijk? Ik probeer dan uit te leggen dat het vooral gaat om de indeling van de ruimte. Verder gaat de provincie over de meest uiteenlopende dingen als de bestrijding van muskusratten die dijken ruineren, verdeling van geld over regionale omroepen en de dienstregeling van het streekvervoer. De 83 leden van provinciale staten hebben 6 bestuurders (gedeputeerde staten), die net zoals in de meeste provincies PvdA, CDA en VVD vertegenwoordigen. Het merendeel van de club is van gemiddelde leeftijd en man, heeft er een klein baantje bij en spreekt graag in abracadabra. Voor mij ligt een stapel ingekomen post van afgelopen week, zomaar een ondertitel: ´uitwerking van diverse clusters in het kader van de doel en prestatieformulering` (?) Ik hoop dat dat nooit went.

Wat ik ook geleerd heb, is dat veel mensen ons willen helpen. Knappe koppen die veel weten over de A4, het streekplan Oost, die de Hoekse Waard kennen, in de jeugdzorg werken of vrijwilligerswerk doen bij een bibliotheek. Ik ben blij dat zoveel mensen ons willen helpen, zodat we de komende tijd met hun verhalen uit de praktijk kunnen laten zien dat onze oppositie keihard nodig is tegen alle afbraakplannen. Om wat meer te kunnen vertellen over het werk in de staten en te horen wat u van ons vindt, organiseert de SP fractie een open dag dit najaar, u bent alvast uitgenodigd. Tot ziens!

U bent hier