h

Stort van troost moet snel schoon

8 juli 2003

Stort van troost moet snel schoon

Bij een bezoek aan de `stort van Troost` op 4 juli bleek dat er nog steeds niet is begonnen met het saneren van deze gifbelt. In 2000 was bij de provincie al bekend dat er op deze stort sprake is van ´ernstige bodemverontreiniging´ en van ´urgentie´, waardoor vóór het jaar 2004 de stortplaats gesaneerd moest worden. SP statenlid Gooiker stelde schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten omdat van sanering nog steeds niks te zien is.

De door Gooiker gestelde vragen gaan over de bijdrage van Shell ,als grootse vervuiler, aan het saneren en gaan over de voortgang van de sanering. Het door Shell zo gepropageerde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen blijkt een luchtbel te zijn. Gooiker vraagt zich af hoe het kan dat er nog steeds niet gesaneerd is. Heeft dat te maken met de hoge kosten? Waarom is de provincie dan niet bereid geweest Shell om een bijdrage te vragen? Zal de gemeente Dordrecht, die nu de sanering moet leiden, dat wel doen, wil Gooiker weten.

Het storten van afval van onder andere Shell Pernis, Nestlé, AVR en Cindu heeft plaatsgevonden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Het gif ligt sinds die tijd op elkaar gestapeld in de polder en kan vrijuit weglekken naar het omliggende kwetsbare natuurgebied. De eigenaar van de grond, Troost, heeft tot nu toe geen geld bij willen dragen aan het opruimen. Shell, de grootse leverancier van Troost, evenmin. De meeste troep (waaronder oliehoudend zand, calciumhydroxide, katalysatorafval) ligt verscholen onder een laag grond met hoog opschietend gras. De contouren van de gifbelt zijn nog steeds duidelijk zichtbaar. Het hele terrein is nu overwoekerd met gras. Bij de haven zijn nog lege oliedrums te zien op een hoopje, maar ook staalkabels, houtafval, ijzerdraad en een paar ankers.

Gooiker vraagt zich af: Worden er nog metingen gedaan in het omliggende water? En: Hoe ver heeft het gif zich kunnen verspreiden? Mag het publiek het terrein bezoeken voordat het gesaneerd is? Wanneer wordt begonnen met saneren? Ook wil zij weten wat voor soort sanering het zal worden.

De SP is voor een grondige sanering van het gebied, waarbij het afgegraven wordt. Een bijdrage van Shell aan zo’n sanering is niet alleen noodzakelijk maar ook wenselijk gezien haar status als maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Op 18 december 2002 heeft Shell de prijs van het Nivra: de ACCaward 2002 ontvangen. Een half jaar na dato blijkt nu dat deze prijs niet is verdiend voor medewerking aan de sanering van de stort van Troost.

Meer info over de stort van Troost op deze pagina

U bent hier