h

Alphense afdeling en provinciale fractie steunt actie bewoners Steekterweg voor 60 km snelheid

9 september 2003

Alphense afdeling en provinciale fractie steunt actie bewoners Steekterweg voor 60 km snelheid

In de nacht van 7 op 8 september zijn door bewoners van de Steekterweg, in samenwerking met de afdeling en statenfractie van SP, ruim 160 verbodsborden met het getal 60 geplaatst. Dit betekende een verlaging maximumsnelheid van het N11 tracé (rijksstraatweg) van 80 naar 60 km, beter bekend als de Steekterweg.

Meteen al tijdens het ophangen werd door automobilisten positief gereageerd. Eerst door hun snelheid meteen aan te passen, vervolgens bleek tijdens de maandagochtend dat de snelheid van de weggebruikers zichtbaar omlaag was gegaan. Vele bewoners reageerden ook positief. Een bewoonster riep zelfs: ´Hé, ik kan nu gewoon oversteken, dat heeft een tijd niet gekund´. Het fietspad werd zelfs weer gebruikt.

Maandagmiddag omstreeks 14:00 zijn de borden door medewerkers van rijkswaterstaat
verwijderd en in beslag genomen, geëscorteerd door een paar agenten van het gemeentecorps. Zelfs de spandoeken, sommigen hingen op eigen terrein van omwonenden, zijn door de politie verwijderd.
Nu heeft Rijkswaterstaat wel tijd! Steeds verklaarden gemeente en rijkswaterstaat geen mogelijkheden voor snelheidsaanpassing te zien. Gebrek aan menskracht zou controle onmogelijk maken.

Ongeloofwaardig

Bewoners hebben hier vol onbegrip op gereageerd, immers is het niet rijkswaterstaat zelf die zo lang wacht met het uitvoeren van beloftes? De geloofwaardigheid van de rijksoverheid staat hier op het spel!
Bewoners zullen nu in overleg met de afdeling van SP, zich gaan beraden op andere en hardere acties.

U bent hier