h

Sociale woningbouw vergeten, openbaar vervoer verder achteruit

9 september 2003

Sociale woningbouw vergeten, openbaar vervoer verder achteruit

Met geen woord reppen de gedeputeerden in het College Werk Programma (CWP) over de hoogste nood, nl het enorm tekort aan sociale woningbouw.
Voorrang is er voor de aanpak van bedrijventerreinen en de auto en openbaar vervoer. Dit tweesporenbeleid denkt kool en geit te sparen, maar leidt tot instandhouding van de achterstand van het openbaar vervoer.

Snoeien in zorg, cultuur en de leefbaarheid in stad en dorp verschraalt.
De huisvestingsproblematiek is nummer één. In de gehele provincie Zuid-Holland zal niet alleen aan de afgesproken 30% sociale woningbouw voldaan moeten worden, er moet in de eerste plaats voorkomen worden dat sloop van goede en betaalbare oudbouw doorgaat. Zeker nu de geplande nieuwbouwaantallen steeds verder achter blijven. Vooral jongeren en ouderen zijn hier slachtoffer van.

De bezuinigingen op het openbaar vervoer leiden ook tot tegengestelde oplossingen. Zo bezuinigt Conexxion bv lijn 197 (Alphen/Amsterdam) weg en het college van GS merkt in het Hoofdstuk Samenleving van het CWP op dat het landelijk gebied bereikbaarder moet worden.

Jammer dat PvdA en CDA, de partijen die de verkiezingen in ZH wonnen, hun sociale punten bij de VVD hebben moeten inleveren.Zal het ambulancevervoer leiden tot kortere aanrijtijden? Dit blijkt niet uit het CWP. Ook hier is het schaalvergroting wat de klok slaat.

U bent hier