h

Statenfractie wil opheldering zwanenjacht.

22 september 2003

Statenfractie wil opheldering zwanenjacht.

Onlangs ontving de statenfractie meldingen van de jacht op knobbelzwanen in de Goudse gemeente. Gerard Harmes wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij zijn bekend met het feit dat de jacht op (knobbel)zwanen in de gemeente Gouda is toegestaan en er sprake is van een gedelegeerde jachtvergunning.

De vraag is wie deze vergunning heeft afgegeven en onder welke voorwaarden. Indien er sprake is van een gedelegeerde vergunning, welke instantie heeft deze vergunning afgegeven. De fractie wil ook weten of er voor GS bijzondere criteria om deze vergunning te delegeren. In hoeverre kan er door de provincie met de nieuwe Flora- en Faunawet worden opgetreden om de jacht op (knobbel)zwanen ongedaan te maken. Is hier sprake van een vergunning waarbij telkens de termijn wordt verlengd. Ook wil het statenlid weten sinds wanneer bedoelde vergunning plaatsvindt. Wanneer en in welk dagblad is deze vergunning gepubliceerd. Dan wil Harmes nog weten of er nog meer gemeenten in Zuid-Holland zijn waar eveneens sprake van een gedelegeerde vergunningverlening voor de jacht op (knobbel)zwanen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen (PDF bestand)

U bent hier