h

SP: niet langer uitstel van inkomenstoets wachtgeld Statenleden.

17 oktober 2003

SP: niet langer uitstel van inkomenstoets wachtgeld Statenleden.

De Statenfractie van de SP in Zuid Holland wil dat er snel een inkomenstoets komt voor Statenleden die wachtgeld ontvangen. De SP zet dit punt op de agenda van de eerstkomende Provinciale Statenvergadering van 22 oktober.

In januari 2002 al hebben Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een SP-motie toegezegd dat de mogelijkheid van een inkomenstoets onderzocht zou worden. Het wachten was op nieuwe belastingwetgeving voor provinciale statenleden. Nu gedeputeerde staten van Limburg de inkomenstoets willen invoeren, wil de SP van GS van Zuid-Holland weten, waar ze nog op wachten.

"Het zal eindelijk eens tijd worden", aldus SP-statenlid Bart Vermeulen. De SP statenfractie heeft bij monde van voormalig statenlid Fenna Vergeer deze kwestie sinds haar entree in 1995 jaarlijks aan de orde gesteld. In het verleden kreeg de SP alleen de steun van de VVD. Maar in januari 2002 vond voor het eerst een statenmeerderheid het wenselijk, dat de wachtgeldregeling een inkomenstoets zou kennen.

Bart Vermeulen: "Op dit moment wordt het aan de Statenleden zelf overgelaten of ze gebruik willen maken van de wachtgeldregeling zonder te kijken of er ook echt sprake is van inkomensderving. Dit is veel te vrijblijvend en de SP zou graag zien dat dit nu eindelijk eens geregeld wordt. Het is onverteerbaar dat juist in deze tijd er bijna 240.000 Euro per jaar opgaat aan wachtgelden voor mensen die dat misschien niet nodig hebben. Dat moet getoetst worden. Satenleden horen geen privileges te hebben"

De SP wil dat de regeling gaat gelden voor de Statenleden die bij aanvang van het statenlidmaatschap minder zijn gaan werken en vervolgens bij de beëindiging van het statenlidmaatschap niet of slechts ten dele terug kunnen keren in hun ’oude’ functie.

In de provinciale Statenvergadering van 22 oktober zal de SP deze kwestie aan de orde stellen.

U bent hier