h

SP Statenfractie wil duidelijkheid over vacature burgemeester Zoeterwoude

17 oktober 2003

SP Statenfractie wil duidelijkheid over vacature burgemeester Zoeterwoude

SP statenlid Bart Vermeulen heeft aan de commissaris van de koningin vragen gesteld over het feit dat de burgemeestervacature voor de gemeente Zoeterwoude nog niet open is gesteld.

Op 9 september hebben Gedeputeerde Staten een voorlopig standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van de Leidse regio. Dat standpunt voorzag onder andere in het zelfstandig blijven van de gemeente Zoeterwoude. Ook in het rapport “Samen werken, samen gaan, samen verder” van Cap Gemini Ernst & Young, wat aan de basis van het standpunt ligt, blijkt dat er geen dringende redenen zijn om de gemeente Zoeterwoude als zelfstandige gemeente op te heffen.

Volgens de SP fractie kan Zoeterwoude de komende jaren zelfstandig verder en is het daarom zaak om snel de burgemeestersvacature open te stellen.

Bart Vermeulen wil onder andere weten of en wanneer de commissaris van de koningin de minister van binnenlandse zaken zal adviseren om de burgemeestersvacature open te stellen en of het aannemelijk is dat Zoeterwoude de komende jaren een waarnemende burgemeester heeft en tot wanneer.

U bent hier