h

SP feliciteert Hoeksche Waard

13 november 2003

SP feliciteert Hoeksche Waard

Gefeliciteerd met deze uitslag!

Op 12 november heeft de Hoeksche Waard een verstandig besluit genomen, volgens de SP. Bij de volksraadpleging heeft u een duidelijk signaal laten horen, gefeliciteerd! In overgrote meerderheid zijn de plannen om te komen tot een nieuwe indeling naar 1 gemeente op het eiland, verworpen.

Volgens die plannen geven achtereenvolgens de huidige 6 gemeenten, provincie Zuid-Holland en het rijk een oordeel over de herindeling. De gemeenten hebben zich vooraf al gecommiteerd aan de uitslag en zullen een negatief advies uitbrengen. De provincie was al gewaarschuwd door de uitslag van een telefonische enquete eerder dit jaar, waarbij 80% van de bevolking zich tegen herindeling uitsprak. Nu ligt er een nog duidelijker uitslag van een volksraadpleging in vier van de zes gemeenten. Bijzonder hoge opkomsten voor een tussentijdse verkiezing en een bijzonder duidelijke uitkomst op de vraag:

´Bent u voor een bestuurlijke herindeling van de Hoeksche Waard om te komen tot een gemeente?´

De uitslag: 87% van de keizers in de vier gemeenten wil dat niet. Daar kan de provincie niet omheen.

De provincie Zuid-Holland zou wel erg arrogant zijn, als zij nu besluit om de herindeling toch te behandelen op de vooraf bedachte wijze. Een herindeling tegen de uitdrukkelijke wens van de bevolking, mag volgens de SP nooit doorgevoerd worden.

U bent hier