h

SP roept op tot tegenstem bij herindelingsreferendum Hoeksche Waard

5 november 2003

SP roept op tot tegenstem bij herindelingsreferendum Hoeksche Waard

Op 12 november beslissen de inwoners van de Hoeksche Waard over de toekomst
van de gemeenten. Zelfstandige gemeenten of
samengevoegd tot één supergemeente?
De SP adviseert u voor het behoud van
de zes gemeenten te stemmen. Hieronder
geven we aan waarom.

 1. Om het behoud van de eigen identiteit van de kernen.
  De plannen van de provincie gaan volledig voorbij aan de historisch gegroeide identiteit van de afzonderlijke kernen.
  Elke kern heeft zijn eigen gezicht en een
  herindeling brengt het gevaar met zich mee dat de toekomstige bestuurders van de Hoeksche Waard vooral de belangen behartigen van het dorp waaraan zij zich aan gehecht voelen.
   
 2. Om het bestuur dicht bij de mensen
  te houden

  Groter is vaak níet beter. Wij denken dat je de kwaliteit van de gemeentelijke
  overheid vooral kunt verbeteren door de burger dicht bij de politiek te houden.
  Een herindeling zal juist een tegengesteld effect hebben. Bovendien hebben de
  huidige zes gemeenten al jaren bewezen goed samen te kunnen werken onder
  andere in het RIHW en de Regionale Afval Dienst Hoeksche Waard.
   
 3. Om het behoud van de voorzieningen
  in kleine kernen

  Een herindeling brengt het risico met zich mee dat belangrijke voorzieningen zich
  nog sterker gaan concentreren in enkele grotere dorpskernen.
   
 4. Om het behoud van de gróene Hoeksche waard
  Eén Hoeksche-Waardgemeente maakt het voor de provincie, stadsregio Rotterdam en Dordrecht gemakkelijker hun plannen door te drukken met onze, groene, Hoeksche Waard. Denk hierbij aan een bedrijventerrein aan de Noordrand van het eiland, glastuinbouw in de buurt van Klaaswaal en de A4-zuid bij Oud-Beijerland. Met één partner is het gemakkelijker en sneller onderhandelen dan met zes.


Volgens ons levert een gemeentelijke herindeling van de
Hoeksche Waard meer nadelen op dan voordelen. Wij roepen u daarom op, om op 12 november een duidelijk ‘NEE!’ te laten horen tegen de provinciale herindelingsplannen.

U bent hier