h

G.C.: 'Onderzoek naar overlast zwanen'

11 december 2003

G.C.: 'Onderzoek naar overlast zwanen'

In de Gousche Courant stond het volgende artikel:

Statenlid G. Harmes wil een vogeldeskundige laten oordelen of de jacht op knobbelzwanen in Gouda geoorloofd is aan de hand van de overlast die deze vogels veroorzaken. Met dat voorstel komt hij in een aantal vragen die hij heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Harmes van de Socialistische Partij houdt zich al een tijdje bezig met het afschieten van zwanen, waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd in het kader van de Flora- en Faunawet. Hij wil nu weten of er sinds april vorig jaar aanvragen zijn ingediend voor de jacht. Eerder verklaarden GS dat er in elk geval geen ontheffingen sindsdien zijn verleend. Het statenlid wil weten of er sprake is van belangrijke schade door knobbelzwanen en of minder ingrijpende maatregelen dan het afschieten dan niet hebben gewerkt.
Verder vraagt hij zich af welke instanties het verbod op de jacht controleren en of er een vermoeden bestaat dat er illegaal wordt gejaagd. "Zijn u gedoogsituaties bekend waar de jacht op (knobbel)zwanen plaatsheeft zonder dat u op de hoogte wordt gebracht of aangifte is gedaan?"

Harmes suggereerde in eerdere vragen al dat illegaal zou worden gejaagd. Hij zegt dat van diverse Gouwenaars te hebben vernomen.

U bent hier