h

Steun reddingsplan RTV West en RTV Rijnmond nodig!

15 december 2003

Steun reddingsplan RTV West en RTV Rijnmond nodig!

Woensdag moet de Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit nemen over de toekomst van de regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond. Een reddingsplan voor de regionale omroepen verdient steun.

De regionale omroepen zitten flink in de financiële problemen als gevolg van jarenlange slechte controle op het uitgavenpatroon. Bovendien deden besturen niet waar ze voor waren, namelijk besturen. Verder hebben de omroepen het vertrouwen flink beschaamd door onjuiste informatie te verstrekken over hun financiële situatie. De statencommissie van woensdag 10 december was dan ook unaniem kritisch over het bestuur van de omroepen en we mogen verwachten dat de overige bestuursleden het voorbeeld volgen van hun al eerder opgestapte collega´s om volledig herstel van het vertrouwen mogelijk te maken.

De statencommissie was ook in grote meerderheid zeer uitgesproken over de toekomst die de regionale omroepen hebben: faillissement. Het is weliswaar een voorlopig standpunt voor de meeste partijen, maar de toon is gezet. De SP kiest echter voor een reddingsplan. De reden om voor faillissement te kiezen lag in het feit dat het niet de eerste keer is dat de staten met extra geld voor de omroepen moeten komen, en het feit dat men in deze tijd van bezuinigingen geen wanbeheer moet belonen met extra geld. Dat is een zeer eenzijdige visie op het probleem en het gaat voorbij aan een aantal ontwikkelingen die gaande zijn en bij de omroepen in gang zijn gezet.

Jarenlang zijn de regionale publieke omroepen stiefmoederlijk behandeld. In een convenant van de omroepen en de provincies is vastgelegd dat de provincies het geld uit het provinciefonds en van het ministerie rechtstreeks doorgeven aan de omroepen, maar dat blijken de provincies niet te doen. Waar de landelijke bijdragen sinds 2000 tussen de 4 en 8% stijgen, wordt die stijging maar voor ongeveer 2,5% doorgeven aan de omroepen. Voor een gemiddelde regionale omroep scheelt dat ruim 800.000 euro. Verder hebben de omroepen te maken gekregen met sterk dalende reclame-inkomsten, mede door een slecht functionerende reclamemaatschappij Omroep Reclame Nederland.

Om dat eerste probleem op te lossen, pleit de SP al langer voor het rechtstreeks doorgeven van de bijdrage van de landelijke overheid naar de omroepen, zodat het geld niet aan de strijkstok blijft hangen, maar daadwerkelijk wordt besteed aan het maken van kwalitatief goede rogramma´s. Dan zijn we meteen ook van het probleem af dat de omroepen die het provinciale bestuur kritisch moeten volgen, controleren en ekritiseren niet meer financieel afhankelijk zijn van datzelfde bestuur. Provinciale bestuurders hebben nogal eens de neiging om te verwachten dat de omroepen meer over de provincie moeten berichten, omdat ze daar voor betalen. Verder is het ook logisch omdat de landelijke overheid de zorgplicht heeft voor de regionale omroepen.

Een andere ontwikkeling waar veel partijen in Zuid-Holland aan voorbij gaan, is de ontwikkeling bij de omroepen zelf. Sinds het bekend worden van de grote problemen, maar in feite al daarvoor, zijn beide omroepen aan de gang gegaan om het tij te keren. Weliswaar te laat, maar niet vergeefs. De omroepen hebben grote delen van de aanbevelingen uit het rapport Welters (het onderzoek naar de problemen bij de omroepen) al uitgevoerd. Zo is er ontslag aangevraagd voor een groot aantal personeelsleden, zijn de financiële afdelingen grotendeels op orde gebracht, is gesneden in het aantal leidinggevenden, zijn de afzonderlijke radio en tv redactieraden tot een raad verenigd, en is bij RTV West een deel van de programmering geschrapt. Daarnaast zijn plannen gemaakt om nog verder te bezuinigen en liggen klaar om uitgevoerd te worden. Beide omroepen hebben bovendien aangegeven dat het met minder geld gedaan kan worden, dan het rapport-Welters aangeeft.

Door de opstelling van Rijnmond en West in de afgelopen maanden, blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om binnen de huidige financiële mogelijkheden een normale regionale omroep draaiende te houden en kwalitatief goede programma’s te maken. Beide omroepen hebben in een korte tijd al veel bereikt en ik heb er vertrouwen in dat zij hier nog verder in zullen slagen. Het is dan ook onverteerbaar dat door mismanagement in het verleden twee levensvatbare zenders verloren zouden gaan, en dat daar de trouwe kijkers en luisteraars en de betrokken medewerkers de dupe van worden. Verder is het verdwijnen van de zenders ongewenst omdat er in een verschralend medialandschap grote behoefte is aan omroepen die zorgdragen voor de pluriformiteit en diversiteit van de meningsvorming. Ook moeten we de functie als rampenzender niet vergeten. De SP roept de andere partijen in de Staten van Zuid Holland dan ook op om woensdag voor het reddingsplan te stemmen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor beide omroepen.

Dit artkel verscheen op 17 december in het Rotterdams Dagblad

U bent hier