h

Westlandse Zoom is visie op rijk wonen

18 december 2003

Westlandse Zoom is visie op rijk wonen

Provinciale Staten, behalve de fractie SP, hebben vandaag ingestemd met het convenant Westlandse Zoom. De SP heeft vandaag weer aandacht gevraagd voor betaalbare woningen, waaraan in dit gebied een groot tekort is. Ouderen moeten heel lang wachten op een woning, jongeren komen ook niet aan een woning en wijken uit naar grotere steden. We betreuren het dat in dit convenant geen letter besteed is aan goedkopere huur- of koopwoningen.

In dit prachtige gebied worden geen betaalbare woningen gebouwd. De SP vroeg de gedeputeerde of hij bereid is een ander convenant af te sluiten voor de bouw van heel veel ‘sociale’ woningen. Daartoe is hij niet bereid omdat er volgens hem met 30% sociale woningbouw in de regio Haaglanden genoeg betaalbare woningen aanwezig zijn. Het college gaat daarmee volledig voorbij aan de wachtlijsten die er zijn voor betaalbare woningen, het tekort aan nieuwbouw en aan de wens om voor bewoners te bouwen. De aanwijzing van de gemeenten in de omgeving van Den Haag dat er behoefte is aan landgoederen is, zo lijkt het, belangrijker voor de gedeputeerde dan de aanwijzingen die via bewoners, belangenorganisaties en woningbouwverenigingen komen.

Volgens de SP moet er in dit gebied gebouwd worden voor de jongeren en ouderen van de dorpen. Het provinciebestuur moet ook naar die inwoners van Zuid-holland luisteren.

U bent hier