h

Herindeling Hoeksche Waard een slechte zaak

1 januari 2004

Herindeling Hoeksche Waard een slechte zaak

De plannen van de provincie Zuid-Holland voor een herindeling zijn er niet voor niks, zeggen Gedeputeerde Staten. ´De veertien kernen op de Hoeksche Waard dreigen te vergrijzen en de voorzieningen zoals postkantoor, bibliotheek, scholen enz. zijn op de lange termijn niet meer te behouden´ is hun stelling.
Het is juist de provincie die met strakke contingenten voor de woningbouw ervoor zorgt dat de dorpen niet genoeg woningen kunnen bouwen voor hun inwoners. Jonge mensen trekken daardoor weg, en ja, dan vergrijzen dorpen inderdaad. Moet je dáárom herindelen? Nee!

Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om te bouwen voor eigen behoefte; voor jongeren betaalbare woningen en voor ouderen woningen met voorzieningen en zorg in de buurt. Herindeling is niet de oplossing voor de vergrijzingsproblematiek in de Hoeksche Waard, bouwen voor bewoners wel.

Het tweede argument van GS is: 'groter is beter'. De herindeling zou zorgen voor een groter gebied met meer inwoners, en dus voor betere bestuurders en een efficiënter ambtenarenkorps.
Deze stelling berust op een misvatting. Een grotere gemeente garandeert zeker geen betere bestuurders. In Rotterdam, tweede stad van Nederland kwamen burgemeester en wethouders onder vuur te liggen vanwege hun declaratiegedrag. In Dordrecht werd niet een maar twee keer eenzelfde soort ´Dordt spreekt´ discussie gevoerd als het gaat om het bouwen van grote, dure woningen in natuurgebieden. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven. Want grotere gemeenten betekenen niet automatisch een beter bestuur. Sterker nog, ze betekenen juist meer afstand tot de burgers. De inwoner die de burgemeester niet herkent op straat komt eerder voor in een grote dan in een kleine gemeente. Als het gaat om efficiëntie is schaalvergroting niet de oplossing. Die moet eerder gezocht worden in krachtige gemeenteraden die kritisch toezien op een adequaat en efficiënt bestuur.

In de kleine gemeenschappen op de Hoeksche Waard is het verenigingsleven heel rijk. Sportverenigingen, fotoclubs, de visvereniging en de kerk zorgen ervoor dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen als dat nodig is, voor elkaar kunnen zorgen, en met elkaar oplossingen verzinnen voor problemen in de buurt. Het verenigingsleven zorgt voor een goede leefbaarheid. Juist voor de leefbaarheid geldt dat groter niet altijd beter is.

Wat voeren de Gedeputeerden nog meer op als argument voor een herindeling? Het eiland als één gemeente zou volgens hen sterker staan in onderhandelingen over grond. De onderhandelingen moeten van de provincie gaan over glastuinbouw bij Cromstrijen. Van de Stadsregio Rotterdam moeten ze gaan om een bovenregionaal bedrijventerrein. Van Dordrecht moeten ze ook gaan over een uitbreiding van bedrijventerrein en laten we de jachthaven niet vergeten. Hiermee komt een onzuiver argument naar boven drijven. Enerzijds zeggen: ´Wij willen jullie ruimte´, om er direct aan toe te voegen: ´Oh ja, het zou voor ons wel makkelijk zijn als we over die ruimte maar met één gemeente hoeven te praten.´

De voorgenomen herindeling van de Hoeksche Waard is nog lang geen feit. Bewoners mogen hun stem nog uitbrengen en kunnen de plaatselijke raadsvergadering in december bijwonen. Pas volgend jaar komen Provinciale Staten aan het woord, daarna de Tweede en Eerste kamer. Tijdens dit traject van informatie en voorbereiding zal het verzet tegen deze herindeling alleen maar toenemen.

U bent hier