h

Provincie maakt beleid voor slachtoffers loverboys

31 maart 2004

Provincie maakt beleid voor slachtoffers loverboys

Vandaag heeft Gedeputeerde Huizer tijdens de Statenvergadering toegezegd dat er voor komende zomer een plan komt omtrent loverboys. Loverboys verleiden kwetsbare meisjes met aandacht en cadeautjes en dwingen de meisjes zich te prostitueren. Over het plan, een idee van SP Statenlid Gooiker, wordt apart gesproken in de Staten.

De gedeputeerde heeft aangegeven dat er nog te weinig bekend is over aantallen en zwaarte van de problemen in Zuid-Holland, zij wil dit eerst duidelijk hebben. Als duidelijk is hoe groot de problematiek is, moet er snel een plan worden gemaakt. Op aandringen van Gooiker noemde de gedeputeerde als termijn hiervoor ‘vòòr de zomer ‘. In het plan moet volgens Gooiker staan hoe de melding, de preventie en de opvang worden geregeld. Dat laatste heeft de gedeputeerde ook ondersteund, volgens haar moet er specialistische hulpverlening komen.

U bent hier