h

Provincie moet nu echt extra bushalte aan de N207 bespreken

8 maart 2004

Provincie moet nu echt extra bushalte aan de N207 bespreken

Tijdens de commissievergadering aanstaande woensdag zal Jolanda Gooiker weer aandacht vragen voor een spoedoplossing voor het dorp Rijnsaterwoude. Sinds 14 december vorig jaar is buslijn 197 wegbezuinigd. Gooiker heeft het voornemen om, mét de andere commissieleden een heldere onderzoeksopdracht te formuleren, waarna een besluit kan worden genomen in deze intussen slepende kwestie. Of het agendapunt besproken kan worden, is nog niet zeker. Bij de regeling van werkzaamheden zal de commissie moeten besluiten wat er besproken zal worden.

In de commissievergaderingen van oktober, december, januari en februari zijn de problemen van Rijnsaterwoude ook al besproken, maar kon geen besluit worden genomen, hoewel de meerderheid van de partijen wel sympathie heeft en een oplossing wil.

In de Statenvergadering van februari werd het voorstel van Gooiker om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een bushalte aan de N207, niet eens besproken. Een rechtse meerderheid (CDA, VVD, SGP/CU) stemde destijds tegen bespreking van het voorstel. In stemverklaringen werd dat uitgelegd met: `Wij vinden dat deze discussie in de statencommissie plaatsvind, niet de Provinciale Staten.`De SP vertrouwt erop dat deze partijen nu wel zullen instemmen met het verzoek om bespreking van een oplossing voor het Rijnsaterwoude.

In dezelfde vergadering bespreekt de commissie haar functioneren, nu zij sinds een jaar ´dualistisch´ werkt. Bij dit agendapunt zal Gooiker aan de hand van het verhaal van Rijnsaterwoude oa. de actieve informatieplicht van Gedeputeerde Staten aan de orde stellen. De concept-dienstregeling die in juni aan de provincie is gestuurd ter beoordeling, hebben de statenleden nooit gezien. Gedeputeerde Norder heeft de commissie nooit gemeld dat hij in oktober 2003 uit Rijnsaterwoude 1500 handtekeningen tegen het opheffen van lijn 197 heeft ontvangen. Bespreeknota´s over dit probleem zijn niet op de agenda opgenomen, de verslaglegging was enkele malen onder de maat.
 

U bent hier