h

Franssen verdient extra bij

7 april 2004

Franssen verdient extra bij

FRANSSEN NEEMT MET 27 BANEN TE VEEL HOOI OP ZIJN VORK
Op maandag 5 april heeft Gerard Harmes, fractievoorzitter van de SP-statenfractie, schriftelijke vragen gesteld over de verdiensten uit betaalde nevenfuncties van de CdK naar aanleiding van nieuwsfeiten uit Elseviers nieuwsbrief van 31 maart. Eerder stelde ..... Jan de Wit, SP-Tweede Kamerlid, vragen hierover aan minister Remkes.
Met name wil Harmes weten of de verdiensten uit betaalde nevenfuncties van de Commissaris van de Koningin (CdK) in mindering worden gebracht op zijn salaris. Sinds het laatst bekende door de CdK verstrekte overzicht dd 8 januari 2003 staan onder zijn nevenfuncties (A) voortvloeiende uit het ambt zeven stuks en bij de overige nevenfuncties (B) totaal 20 banen. Naast het ambt van CdK zelf telt het aantal ‘bij’banen van Franssen 27 stuks. Wat de provinciale staten niet weten is welk bedrag de CdK hier jaarlijks mee verdient bij, respectievelijk welke onkostenvergoedingen Franssen ontvangt boven op zijn salaris.

Het punt van controle op de bijverdiensten van de Commissaris van de Koningin is de fractie ook niet bekend. Zijn deze bijverdiensten wettelijk geoorloofd wil Harmes weten. Het is in elk geval duidelijk dat de werktijd die de CdK aan deze bijverdiensten besteed niet ten goede kan komen het algemeen belang voor de inwoners van de provincie. Hoe belangenverstrengeling voorkomen moet worden is een andere vraag. Benieuwd is Harmes naar de stappen die Franssen zal nemen om betaalde en onbetaalde nevenfuncties transparant te maken, opdat er controle kan plaatsvinden op belangenverstrengeling en overmatige bijverdiensten.

U bent hier