h

Stedenbaan niet realistisch

24 april 2004

Stedenbaan niet realistisch

Op woensdag 21 april stemde Provinciale Staten in met de ontwikkeling van plannen voor een megaproject; de Stedenbaan, een enorm ambitieus OV plan van de verkeersgedeputeerde en plaatselijke bestuurders. Als de plannen doorgaan, rijden er over een paar jaar tussen Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden heel vaak snelle, lichte treinen: Light-rails. Bovendien komen er stations bij en bouwlocaties voor 115.000 woningen. De fractie van de SP in de Staten is ´niet tegen de plannen´. `Meer aandacht voor een goedkoop en frequent openbaar vervoer is hard nodig, maar de realiteit is met de Stedenbaan-plannen uit het oog verloren`, zei Jolanda Gooiker.

De plannen gaan in totaal ongeveer 550 miljoen euro kosten, het rijk zou moeten betalen. De SP fractie vraagt zich af hoe reëel deze plannen zijn. En áls de plannen reëel zijn, of het wel verantwoord is om zoveel geld uit te willen geven voor de Stedenbaan, als tegelijkertijd het openbaar vervoer uitgekleed wordt. Niet alleen bezuinigingen van Balkenende en verzelfstandiging van de NS maken het openbaar vervoer minder aantrekkelijk, ook verschillende opdrachtgevers, openbare aanbestedingen en verschillende data van ingang van dienstregelingen in hetzelfde gebied jagen reizigers weg. Er is sprake van hogere prijzen, minder service en meer onduidelijkheid, en dus minder service voor de reiziger. De praktijk van het Zuid-Hollandse openbaar vervoer is voor de SP reden om te wijzen op de versnippering in het OV die op dit moment plaatsvindt, en ook de tariefsverhoging, verslechterde service, wegvallen van lijnen, verdwijnen van stations, sluiting van loketten, enz. enz. Ontwikkelen van hoogwaardig Openbaar Vervoer zoals de Stedenbaan is pas echt mooi als de bezuinigingen van nu teniet gedaan worden, stelde Gooiker.

De Stedenbaan plannen gaan uit van veel nieuwe woningen, vlak bij de sporen waarover straks de light-treinen rijden. Ook deze plannen gaan er bij de SP niet in als zoete koek. Er wordt veel te veel gesloopt, te weinig nieuwbouw opgeleverd en te weinig goedkoop gebouwd. De plannen van de Stedenbaan geven niet aan voor welke categorie huurders of kopers gebouwd gaat worden. Gooiker pleitte daarom voor afstemming met de wensen van de bestaande bevolking van Zuid-Holland. Bouwen voor bewoners moet het uitgangspunt zijn bij de plannen.

U bent hier