h

Herindeling Sassenheim, Voorhout en Warmond mist draagvlak

26 mei 2004

Herindeling Sassenheim, Voorhout en Warmond mist draagvlak

Te vroeg, niet democratisch en geen draagvlak. Zo vatte Gerard Harmes, fractievoorzitter van de Zuid-Hollandse SP-statenfractie het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten samen. Voor de verantwoordelijk gedeputeerde Marnix Norder (PvdA) was bestuurskracht een belangrijker argument dan het gebrek aan draagvlak. Uiteindelijk stemden ook CDA, CU/SGP, GL en de PvdA tegen voorstellen die het draagvlak moesten vergroten. Genoeg voor een meerderheid in de staten. Nadat onze fractie onze leden nog eens had geraadpleegd zijn de volgende bezwaren duidelijk;
a. De bevolking heeft overwegend nee gestemd.
b. Gemeenteraden zijn verdeeld (Voorhout geheel tegen) en willen niet samensmelten.
c. GS en colleges van de gemeenten Sassenheim-Voorhout-Warmond zijn voor.
d. Ongelukkige grensvaststellingen zoals de bewoners van het Lage Land (Warmond) die tegen hun wil het water (Kager Plassen) over moeten in plaats van naar Oud Ade, waar hun verenigingsleven zich afspeelt.

Op woensdag 26 mei ’04 liep de verdeeldheid door vele partijen heen. De Commissaris van de Koningin onderbrak een interruptie van Harmes waarbij Norder Harmes om een reactie vroeg of de SP niet voor een sterke overheid was. Ja, dat zijn we wel, maar dan moet er ook een echt draagvlak zijn. En dat is nu net waar het weer eens voor de zoveelste keer bij een gemeentelijke herindeling aan ontbreekt. Bestuurskracht van Warmond is onvoldoende en het ambtenarenapparaat te klein om de wettelijke taken nu en in de toekomst uit te kunnen voeren, aldus Norder.
Op mijn vraag welke inspanningen hebben GS zich getroost om Warmond te hulp te komen kwam een algemeen verhaal. Bij Voorhout liggen de kaarten nog duidelijker. De gemeenteraad wil geen fusie en in Sassenheim en Warmond neemt de steun eerder af dan toe.
Als GS hun plan coûte-que-coûte willen doorzetten dan kunnen GS bij deze gedwongen winkelnering rekenen op verzet.
Oplossingen moeten ook gezocht worden met alle gemeenten die deel uitmaken van het nieuwe samenwerkingsverband Holland-Rijnland en wellicht nog Alkemade en Jacobswoude als het gaat om de Kagerplassen. Belangrijkste voorwaarde om tot een oplossing te komen is het opstellen van een visie voor het hele gebied en het creëren van draagvlak, zowel bij de bestuurders als onder de bevolking, voor samenwerking die kan uitmonden in samenvoeging. De ARHI-procedure is begin januari te snel gestopt.
Dit doorzetten houdt geen rekening met de menselijke maat met als voorbeeld het gebied Het Lage Land in de gemeente Warmond. Zo´n 124 mensen zijn sociaal aangewezen en betrokken op Oud Ade. Wie deelt niet de algemene kritiek op het koloniale verleden waarbij grenzen dwars door stamverbanden werden getrokken. Deze leefgemeenschap heeft hetzelfde gevoel. Juist dit soort maatregelen maakt een gemeentelijke herindeling onsympathiek.

Gerard Harmes

U bent hier