h

Provinciale redding van bedreigde spoorlijnen nog lang onzeker

26 mei 2004

Provinciale redding van bedreigde spoorlijnen nog lang onzeker

Statenlid Gooiker kreeg vandaag geen antwoord van de gedeputeerde op haar vragen over regionale spoorlijnen die in de uitverkoop gaan. ´Het is een verantwoordelijkheid van het rijk´ zei gedeputeerde Norder.
De NS voert met de Staatssecretaris onderhandelingen over de toekomst van 4 spoorlijnen. Drie van die lijnen lopen door onze provincie. Het gaat om de stoptrein tussen Dordrecht en Geldermalsen, de stoptrein tussen Den Haag-Pijnacker-Rotterdam (Hofpleinlijn) en de lijn tussen Zoetermeer en Den Haag. De SP denkt dat de toekomst van deze lijnen op het spel staat als gevolg van het besluit om de NS te verzelfstandigen. Nu moet het bedrijf aan haar winstcijfers denken, reizigers vervoeren komt niet meer op de eerste plaats. Sinds de verzelfstandiging heeft de NS het landelijke spoorwegennet verdeeld in een rendabel ´kernnet´ en minder rendabele ´contractlijnen´. Voor die contractlijnen wordt per jaar bekeken of het contract tussen het rijk en de NS verlengd wordt. De NS heeft laten weten dat zij 4 contractlijnen niet verder wil exploiteren.

Wethouders van de steden aan de lijn hebben al laten weten (in de krant of bij een rondvraag van de SP) dat ze de plannen niet zien zitten. In totaal kunnen wel 18.000 reizigers in de kou worden gezet als de plannen doorgaan. Toch wilde de gedeputeerde niet in dezelfde trant als de wethouders reageren omdat hij de onderhandelingen eerst wil afwachten. Hij zei dat de provincie bereid is de lijnen over te nemen, maar slechts als er ´onder redelijke condities´ onderhandeld kan worden, en als hij niet ´met de rug tegen de muur wordt gezet´. De gedeputeerde wil de resultaten van de onderhandelingen afwachten, en zegde toe om Provinciale Staten in september 2004 een plan voor te leggen over de toekomst van deze lijnen.

Een gevolg van de verzelfstandiging is nu weer pijnlijk duidelijk geworden: de verzelfstandiging van NS leidt niet tot een beter imago van dat bedrijf, of tot meer reizigers. Sinds de NS verzelfstandigd is, heeft rijk noch provincie duidelijk kunnen maken dat ze wel op z´n minst dezelfde service verwacht van het bedrijf. In plaats daarvan kregen reizigers te maken met verhoogde tarieven, sluiting van loketten, vertragingen, minder rijden, minder conducteurs op de trein, enz. enz. Als bij al die negatieve aspecten ook nog eens bijkomt dat reizigers via de krant vernemen dat de NS een aantal onrendabele lijnen wil afstoten, doet dat het openbaar vervoer geen goed. De SP hoopt dat volgende onderhandelingen minder onrust tot gevolg zullen hebben.

De mondelinge vragen en de toelichting zijn hier te lezen

Toelichting:
Voorzitter,
de NS is verzelfstandigd, er is een opsplitsing gemaakt van treinlijnen in een kernnet en een net met contractlijnen. De NS ontpopt zich steeds meer als een commercieel bedrijf dat winstcijfers belangrijker vindt dan reizigersvervoer. We zien dat aan de onderhandelingen die de NS voert op dit moment, via de media bereiken ons daar berichten over. De NS wil meer geld van het rijk voor deze lijnen. De Staatssecretaris wil dat niet geven, waarmee het alternatief is dat er voor 18.000 reizigers openbaar vervoer wegvalt. Forenzen zullen met een auto op de toch al zo drukke rijkswegen erbij gaan rijden (of stilstaan). Voor de vele scholieren is dat niet mogelijk. In bijvoorbeeld Gorinchem is die mogelijkheid niet aanwezig. Schrappen van de drie lijnen Den Haag-Zoetermeer, Den Haag-Rotterdam (Hofpleinlijn) en Dordrecht- Geldermalsen (en ook Arnhem-Tiel, maar dat ligt niet op ons grondgebied) is een reele mogelijkheid. Het schrappen van deze lijnen zorgt voor versnippering en raakt daarmee aan het landelijke kernnet. Bovendien jaagt het automobilisten de auto in. Bij Geldermalsen-Dordecht speelt een ander probleem dan bij de andere 2 lijnen in Zuid-Holland. In verband met de lightrail projecten op deze lijnen, zoals Randstadrail. Wethouders van enkele steden hebben al laten weten dat ze niet blij zijn met deze ontwikkelingen. Bovendien is onbekend wat er gaat gebeuren aan eventuele alternatieven voor reizigers. Daarom zijn mijn vragen aan de gedeputeerde:
1. Vindt u dat het rijk deze 3 lijnen in Zuid-Holland moet behouden?
2. Bent u bereid om afhankelijk van de uitkomst van het overleg tussen Rijk en NS op korte termijn te overleggen met de Staten over goede alternatieven?
3. Ligt het behouden van deze treinlijntjes ook in het verlengde van uw afspraak in het College werk Programma waarin u stelt dat de provincie bezuinigingen op streekvervoer zal compenseren?

Saillant detail is dat de eerder door Gooiker gestelde schriftelijke vragen hierover niet binnen de gestelde periode van vier weken beantwoord ziujn.

U bent hier