h

Zorgen over veiligheid rond vuurwerkopslag Voorschoten

19 mei 2004

Zorgen over veiligheid rond vuurwerkopslag Voorschoten

Voor de commissie Bestuur en Middelen heeft Gerard Harmes, fractievoorzitter van de SP-statenfractie, mondelinge vragen gesteld over de vuurwerkopslag van Intratuin die de veiligheid van de bewoners in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten in gevaar kan brengen. Antwoorden worden binnenkort verwacht. In Voorschoten is door de Intratuin in Noord-Hofland een aanvraag gedaan voor de opslag van 27.750 kg consumentenvuurwerk. Daarvoor heeft de Gedeputeerde Staten (GS) toestemming gegeven in overeenstemming met het Vuurwerkbesluit en de Wet Milieubeheer. Volgens deze heeft de Provincie alleen wat te zeggen op het gebied van externe veiligheid. De vergunning zelf is afgegeven op 30 maart dit jaar. De gemeente heeft echter de 'totale zorg over de omwonenden'. Daarom, en omdat de gemeente vindt dat de opslag in strijd is met de bestemmingsplannen, neigt het Voorschotense College de vergunning af te wijzen. In de gemeenteraad heeft de VVD fractie al vragen gesteld over de opslag.

De huidige regelgeving stelt dat vuurwerkopslag minstens 20 meter van woningen vandaan moet liggen. SP Statenlid Harmes twijfelt of deze afstand wel veilig is: “In Landgraaf was een vergunning geweigerd omdat op een afstand van 350 meter woningen lagen. Dat is bepaald op basis van de veiligheid van de inwoners, in plaats van op droge regels. Ik vraag me af in hoeverre de GS rekening houdt met die veiligheid!”

U bent hier