h

SP hakt erin bij jaarverslag

29 juni 2004

SP hakt erin bij jaarverslag

Het college is niet volledig, stelt de SP fractie op woensdag 30 juni in Provinciale Staten bij monde van Jolanda Gooiker. Het jaarverslag van 2003 van de provincie wordt dan besproken. In dat verslag zit een storende fout in de passage die vertelt over de herindelingsplannen in de Hoeksche Waard.

Gooiker vindt dat in die passage een belangrijk gegeven mist. Het college van GS doet net lijken alsof de Hoeksche Waard niet heeft gereageerd op het uitstel van de herindelingsprocedure. Zoals het er nu staat, blijkt op geen enkele wijze dat er zoveel weerstand was tegen de plannen van de provincie.

Aan het eind van het jaar 2003 heeft de Hoeksche Waard duidelijk laten weten aan de provincie: Wij lusten jullie herindelingsplannen niet. Volgens die plannen moeten de zes gemeenten samensmelten tot een gemeente. Omdat de plannen uiterst slecht werden ontvangen door de bevolking (87% tegen) en door de gemeenten (5 van de 6 tegen), besloot de provincie in januari 2004 om de procedure een half jaar uit te stellen. Tijdens dat halve jaar zou het eiland de gelegenheid aan moeten grijpen -volgens GS- om te reageren met een alternatief voorstel. De reactie van de gemeenten kwam snel en was duidelijk: Wij lusten jullie plan nog steeds niet. Wij willen wel intensiever samenwerken, maar niet herindelen tot een gemeente.

Het jaarverslag vermeldt wel dat de provincie de procedure uitstelde, maar vertelt er niet bij dat de gemeentes heel snel hebben gereageerd. Daardoor lijkt het alsof de plannen van GS nu nog worden bestudeerd in de Waard, terwijl ze duidelijk verworpen zijn. De SP fractie vindt dat de tekst van het jaarverslag aangepast moet worden en dient een tekstwijzigingsvoorstel in.

U bent hier