h

SP zet sterk in op sociale woningbouw bij behandeling voorjaarsnota.

30 juni 2004

SP zet sterk in op sociale woningbouw bij behandeling voorjaarsnota.

Met het aanbieden van een steeksleutel heeft SP woordvoerder Jolanda Gooiker bij de behandeling van de voorjaarsnota, Gedeputeerde Staten opgeroepen nog flink aan haar beleid te sleutelen.
Volgens de SP kijken het provinciebestuur weg van de echte problemen in de provincie. Wat de SP betreft wordt er flink ingezet op het bouwen van fors meer sociale huurwoningen, worden de aanrijtijden van de ambulances verkort en komt er geen A4 door Midden Delfland.
“De wachttijd voor een huurwoning ligt in de Randstad op 8 jaar, dat is echt absurd!” aldus Gooiker. “Veel inwoners zijn nu al een derde van hun inkomen kwijt aan de huur en er zijn slechts woningen beschikbaar waar men de helft van z’n inkomen aan huur kwijt is. Dat is voor de SP onaanvaardbaar.”
Volgens de SP kennen de gedeputeerden de woonwensen van hun inwoners niet en vraagt daarom aan Gedeputeerde van Dijk om de woonwensen van de 10% laagste inkomens in Zuid Holland te onderzoeken.
Positiever was de SP gestemd over het PvdA voorstel voor de realisatie van een bushalte in Rijnsaterwoude. Er is nu eindelijk een eind aan de onzekerheid in het dorp en de inwoners kunnen binnenkort weer met de bus naar school, werk en familie.
Gooiker:“De SP heeft het wel 5 keer moeten aankaarten, maar het was het zeker waard.”

Hieronder de volledige bijdrage van Jolanda Gooiker aan het debat:

Bijdrage voorjaarsnota 30-06-04

Voorzitter,

Dit college heeft een grote beurt nodig, net als een auto! Deze voorjaarsnota zien wij als een Algemene Periodieke Keuring, als wij de keurmeesters waren, was dit vehikel afgekeurd!
Niet goed gekeurd, maar wat moet er veranderen? Op z’n minst een roetfilter. Die mag wat ons betreft op de volledige uitstoot die dit college in gang zal zetten met het extra asfalt door Midden Delfland: de A4. De handrem op de aanleg van bedrijventerreinen mag van ons worden aangetrokken. En hoe sociaal rijdt dit college? Wie laat u aan de kant staan? Woningzoekenden met een kleine beurs laat u onnodig lang wachten! Als laatste oplossing voor dit college kan een GPS systeem ook geen kwaad, want we hebben geen idee waar het college heen wil, onze indruk is dat u naar rechts helt. Uitlijnen lijkt ons niet ver genoeg gaan, want dan kom je ergens in het midden uit.

Want wat is er aan de hand?
Dit college is een college van wegkijkers. U kijkt weg van de ambitieuze plannen voor de aanwijzing van de Hoeksche Waard als nationaal landschap. Meer in het algemeen: uw reactie op de Nota Ruimte was de onze niet. Als het rijk haar taken op het gebied van de ruimtelijke ordening gaat afstoten naar gemeenten en provincies, dan zullen de projectontwikkelaars het beleid bepalen, en niet minister Dekker zelf, of de deelgebiedsminsters. De macht van de projectontwikkelaars wordt door dit kabinet niet gestuit, u kijkt ook weg, zoals we hebben gezien bij de illegale bouw van de 74 recreatievilla’s langs de Wijde Aa in het Groene Hart. Dat stond onlangs in het NRC, - ik heb een kopie als u wilt- wat is uw reactie? Vindt u dit ook een signaal dat we de verkeerde kant op gaan met onze grond?

Dan nu een heel andere krant: Woonnet Rijnmond, maar hetzelfde zal je zien in leiden, Den Haag en Dordrecht. Ik blader het even door en wat zie ik hier? De resultaten van vorige week. Weet u hoe zo´n krantje werkt? Als je een ander huis nodig hebt schrijf je je in bij een kantoor, dat heet de woningstichting of woningcorporatie, je krijgt een nummer, en met dat nummer mag je op drie huizen reageren. De week erna kan je in het krantje zien hoeveel mensen er ook op die woning hebben gereageerd, even een paar eruit:

F Ruysstraat 24d: 621 reacties.
H De Keyserstraat 130: 656 reacties.
Asserweg 33: 525 reacties.
En zo kan ik nog wel even door gaan.

Schrikbarend! De gemiddelde wachttijd in de randstad ligt op 8 jaar! Dat is 2 colleges verder en daar moet u nu dus mee aan de slag. Ik neem geen genoegen met de boodschap: “Wacht u tot de woonvisie verschijnt” U heeft namelijk al een concept woonvisie op het internet geplaatst, en die stemt ons erg treurig. U stelt daarin: we hebben zo en zo veel woningen in de sociale sector, dat aantal mag niet omlaag, maar omdat er een tekort is gaan we mensen die volgens ons te veel verdienen voor hun huur, uit hun woning te jagen. U bestelt wel de verhuiswagen, maar kijkt vervolgens weg! Er worden op dit moment in hoog tempo in heel de provincie woningen gesloopt. Woningen waar mensen een derde van hun inkomen aan huur kwijt waren, en de woningen die ervoor worden teruggebouwd kosten de bewoners de helft van hun inkomen. Dat is voor die mensen een ramp, het leidt tot grote druk op de nog wel betaalbare woningen. Dat zijn de lijsten uit het krantje die u mij hoorde noemen.

De doelstelling voor het bouwen van sociale woningbouw was al nooit eerder gebaseerd op gemeten behoefte, die 30% is slechts een raming, volgens ons te laag. De behoefte van uw inwoners kent u niet, de raming van 30% haalt u niet, en wat lezen we in de voorlopige woonvisie? U vervalt in dezelfde fouten als in het verleden. Nu schrijft u dat u in nieuwbouwwijken 25-30% sociaal wilt bouwen? Denkt u dit wel te gaan controleren, want het is nog geen enkele keer gelukt om de bouw van 30% sociaal te controleren of handhaven.
Ten derde: u weet niet of u genoeg of teveel of te weinig zult gaan bouwen, met 30%. Daarom willen wij een reële inschatting van de woonbehoefte, wij vragen om een onderzoek daarnaar, en dan meer specifiek voor die mensen die het het hardst nodig hebben: de 10% met de laagste inkomens. Die mensen die op de sociale woningbouw het hardst zijn aangewezen.

In uw voorjaarsnota staat (pagina 104, beleidsveld 12) dat u de woonwensen heeft onderzocht van een aantal groepen zoals ouderen, jongeren, woonwagenbewoners.
En dat u die uitkomsten alsnog betrekt bij uw woonvisie, in plaats van dat hele gemakkelijke en verkeerde argument: ´Er wonen mensen in te goedkope woningen, die moeten doorstromen´, kijkt u eerst hoeveel zij van hun inkomen aan huur kwijt zijn.
We overwegen het indienen van een motie die vraagt om onderzoek naar de woonbehoefte van die mensen die het langst moeten wachten op een andere woning.

Beleidsimpuls Kwaliteit leefbaarheid? Is dat de BIKL? Tja, ik heb de afkorting niet uitgevonden, u wel, maar u lijkt niet meer te weten waar de gelden voor bedoeld zijn. Weet u wel nog waar die gelden vandaan kwamen? De gelden hebben we dankzij de kapitale blunder van de verkoop van de EZH. Wij geloven dat de energiemarkt niet gebaat is bij het soort marktwerking dat nu in steeds grotere mate wordt ingevoerd, en we betreuren het nog steeds dat onze zeggenschap over de EZH kwijt is. In de commissie was er terechte kritiek op het feit dat die gelden steeds vaker aangewend worden voor projecten die niks met de bedoeling van BIKL te maken hebben: zoals de ontwikkeling van Oude Rijn en Merwedezone. Hoe verkoopt dit college het inrichten van bedrijfsterreinen als een verbetering van de kwaliteit? We geloven dat het gerommel met gelden op deze manier alleen maar laat blijken dat we destijds gelijk hadden toen we zeiden: Verkoop die EZH nou niet. Het geld lijkt nu wel opgemaakt te moeten worden door dit college. Houdt u de bestedingseisen intact!

Op het gebied van de mobiliteit, zijn we als SP tevreden over de proef met het gratis openbaar vervoer en de plannen voor een Stedenbaan. Maar het doortrekken van de A4 zien we absoluut niet zitten. De ongezonde lucht van de Rijnmond zien we elk jaar weer op z´n ergst in de zomer. Kaartjes van de DMCR van de snelweg, de ´ruit´ van Rotterdam laten veel rode vlekken zien. De luchtkwaliteit in Overschie was zo slecht als het meeroken van 17 sigaretten per dag en is slechts iets verbeterd door de 80km maatregel. Slechte lucht van de industrie, vermengd met de uitlaatgassen en het fijne stof van auto´s en vrachtverkeer, overschrijdt nu al de gezondheidswaarden langs grote delen van snelwegen op Zuid-Hollands grondgebied. Met het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen wordt het probleem zelfs verergerd. Er zal misschien iets minder verkeer langs Overschie rijden, maar des te meer door het Midden-Delfland, een groene long, en des te meer langs duizenden woningen in Schiedam en Vlaardingen, Delft en wellicht later ook Spijkenisse en Oud-Beijerland. Wij kunnen daarmee onmogelijk instemmen. Dit college verpest het Midden-Delfland én de lucht voor veel mensen. Een paar roetfilters zoals u voorstelt, zijn niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Ook over vervoer gaat het volgende:
De SP fractie vroeg om een provincieproject van de gedeputeerde om de week van de vooruitgang op te nemen. Vanuit de Staten was hier geen kritiek op, dus de gedeputeerde kan z’n belofte gewoon waarmaken. Echter; de gedeputeerde heeft in de laatste commissiebehandeling van MKE aangegeven zonder uitleg of reden dat er geen plan wordt gemaakt voor provinciale deelname aan de week van de vooruitgang, met een fiets-naar-je-werk dag en een autoloze zondag. Daarom stellen wij voor om de middelen die abusievelijk waren gereserveerd in 2003 voor de realisatie van een fietsplan dat al bestond, te gebruiken voor de promotie van deze week. Ik heb voor u een werkboek, ik geef u uw dekking aan waarmee u een groot deel van de plannen in dit boek kunt uitvoeren, ik hoor graag uw reactie, voordat het te laat is.
We overwegen het indienen van een motie.)

Steun is er voor het amendement van de PvdA voor de bushalte van Rijnsaterwoude waar we ons samen voor hebben ingezet. We zijn blij dat de PvdA ons op deze manier helpt, we hopen dat alle partijen voor dit amendement zullen stemmen, zodat we snel de fout kunnen herstellen van het schrappen van een buslijn. Dat brengt mij toch weer op een autovergelijking, stelt u zich eens voor dat u mijn auto moet keuren, en ik vertel u: Ik heb de uitlaat weggehaald, die is nu geïntegreerd met de voorruitverwarming. De gedeputeerde vertelt ons dat hij bus 197 heeft weggehaald en heeft geïntegreerd met de interliner? Kolder! Echt tijd voor een APK.

Dat geld ook voor de staat van de ambulancevoorzieningen.
Waar minister Hoogervorst de aanrijtijd op 15 minuten wil houden, daar zegt de Tweede Kamer 8 minuten als maximum aanvaardbaar te vinden. Prima opstelling van de kamer, maar dan moeten we eerst wel voldoende bereikbare standplaatsen en natuurlijk ook ambulances zelf in stand houden. De werkelijkheid van nu is wel even anders. Dit voorbeeld van vorige week uit Zuid-Holland-Zuid schetst het volgende; Het gebied rond Gorinchem en Meerkerk moet het binnenkort met een ambulance minder gaan doen. Daarom vraag ik aan mevrouw Huizer: Heeft u al die extra brief gestuurd aan het kabinet over de noodzaak om niet minder maar juist meer ambulancevoorzieningen in onze regio te verzorgen?

Voorzitter, ik ga afronden.

De SP fractie roept GS op om nu eens werk te maken, van de echte problemen in Zuid Holland. De problemen van de woningnood en de ambulancezorg treffen zeer veel mensen en ook vaak de mensen met een kleine beurs.
Deze voorjaarsnota lijkt meer op een voorjaarsquota. Namelijk veel cijfers en weinig over de mensen waar die cijfers betrekking op hebben.
Nu de overheid zich steeds meer terug trekt, wordt de garage voor veel mensen te duur en moeten ze meer zelf gaan doen.
Dat is een slechte ontwikkeling.
Om daar bij GS enigszins aan tegemoet te komen, willen we ze graag deze steeksleutel aanbieden. Zodat ze nog flink aan hun beleid kunnen gaan werken, want daar schort nog veel aan.

U bent hier