h

Woningen voor de smalle beurs

30 juni 2004

Woningen voor de smalle beurs

Woningen voor smalle beurzen, bushalte en nieuws over de week van de vooruitgang uit de Statenvergadering van vandaag Dankzij de SP komt er meer inzicht in de behoefte aan huizen voor mensen met een smalle beurs. Dat is vandaag afgesproken nadat de SP een motie indiende bij de voorjaarsnota. “Er wordt te veel gesloopt, en te weinig betaalbaar nieuw gebouwd” zei Gooiker. Tijdens de vergadering las Jolanda Gooiker de aantallen reacties op een woning voor in de Rijnmond. Meer dan 600 mensen die op een woning reageren is niet ongewoon. In de Randstad loopt de wachtlijst voor een goedkopere huurwoning op tot 8 jaar. Zij overhandigde het college een stuk gereedschap om ervoor te zorgen dat er extra hard gesleuteld wordt aan dit beleid.

Als beter dan nu in kaart is gebracht waar de grote problemen zitten voor de mensen die het minst te besteden hebben, verwacht de SP dat de provincie meer woningen zal moeten gaan bouwen die betaalbaar zijn voor deze groep. In september zal de Provincie haar visie op wonen bespreken. In die woonvisie wordt vastgelegd wordt wat het woningbouwbeleid voor de komende tien jaar zal worden. Gooiker dringt er op aan dat het onderzoek meegenomen wordt in die discussie. Voor de motie stemden naast de SP: GroenLinks, PvdA, D’66 en CDA.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is er een besluit genomen over de bushalte bij Rijnsaterwoude waar de SP, samen met inwoners van het dorp, al enkele malen aandacht voor vroeg. Met grote meerderheid van stemmen (alleen de VVD en LPF stemden tegen) werd een amendement van de PvdA aangenomen die oproept om een bushalte aan te leggen. Gooiker: ‘Ik blijf dit vuurtje nu warmhouden, zodat we in december, als de nieuwe dienstregeling van Connexxion ingaat, ook echt een bushalte kunnen openen voor de inwoners van Langeraar en Rijnsaterwoude. Ik wil vooral de inwoners van Rijsnaterwoude feliciteren met hun behaalde overwinning. De aanhouder wint, jullie zijn daarin een voorbeeld voor andere actievoerders! “

Tijdens de vergadering kreeg de SP wederom een toezegging van gedeputeerde Norder dat er in September 2004 meegedaan kan worden aan de week van de vooruitgang. Die week beoogt de discussie over mobiliteit aan te zwengelen. Meerdere gemeentes in Zuid-Holland doen er actief aan mee, de gedeputeerde komt nu met een plan dat ervoor moet zorgen dat Zuid-Holland als eerste provincie ook met deze week meedoet.

U bent hier