h

Bezuiniging Ambulancepost Gorinchem onaanvaardbaar

2 augustus 2004

Bezuiniging Ambulancepost Gorinchem onaanvaardbaar

Op 20 juli werd bekend dat de ambulanceposten Meerkerk en Gorinchem beiden 1 ambulance kwijt raken door een bezuiniging. Naar de mening van SP Statenfractievoorzitter Gerard Harmes is dat onaanvaardbaar. “Op dit moment zijn er al veel overschrijdingen van de maximumaanrijtijd van ambulances van 15 minuten. Snoeien in het aantal ambulances zal de aanrijtijd nog verder onder druk zetten en mogelijk tot levensbedreigende situaties leiden.”
De SP vreest ook dat door het verdwijnen van de ambulances, de druk op de regio Gelderland Zuid wordt versterkt aangezien deze regio (post Geldermalsen) bij calamiteiten bij moet springen.
Verder vind de partij dat verdere bezuinigingen op de zorg absoluut niet kunnen, zeker niet in relatie tot de onlangs bekend geworden torenhoge salarissen bij topmensen in de zorg.
De Tweede Kamer sprak zich onlangs ook al uit tegen verdere verschraling van de ambulancespreiding. Deze bezuiniging lijkt daar mee in strijd.
De SP heeft Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

De Schriftelijke vragen:

Onderwerp vermindering dienstverlening ambulancezorg Zuid-Holland Zuid

Alphen a/d Rijn, 30 juli 2004

Voorzitter,

1.
Heeft u kennis genomen van het bericht ´Bezuiniging Ambulancedienst noodzakelijk´
in het huis-aan-huisblad De Stad Gorinchem van 20 juli 2004?

2.
In hoeverre bent u van deze beslissing op de hoogte gesteld?

3.
Deze beslissing houdt in dat er ’s nachts in een heel groot gebied van Zuid-Holland zuidoost maar één ambulance beschikbaar is en wel in Meerkerk. Het ziekenhuis staat in Gorinchem en op de nabijgelegen A27 gebeuren regelmatig ongelukken met name op de brug bij Gorinchem. Acht u de tijds- en logistieke druk niet te groot om aan de wettelijke aanrijdtijdnormen te voldoen? Zo nee, waarom niet?

4.
Het dagelijks bestuur van ZHZ heeft besloten op de ambulancepost Meerkerk één ambulance overdag, en op de post Gorinchem één ambulance ’s nachts uit de paraatheid te halen. Acht u met de problemen die zich nu al voordoen bij het halen van de 15 minuten aanrijdtijd (terwijl 7 minuten als levensreddend wordt beschouwd) deze beslissing verantwoord?

5.
Als argument wordt aangevoerd dat er sprake zou zijn van een financieringstekort bij de ambulancevoorziening. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat er in de zorg voor hoge functies soms buitengewone hoge salarissen worden betaald. In hoeverre mag dan een financieringstekort nog als argument dienen?

6.
Welke maatregelen denkt u als verantwoordelijk provinciebestuur met deze beslissing zelf te moeten nemen?

7.
In geval van calamiteiten zou ambulance-inzet vanuit Geldermalsen (regio Gelderland Zuid) beschikbaar zijn. Hoeveel capaciteit is er dan beschikbaar en voor hoe lang?

8.
Welke maatregelen kunnen er nog genomen worden indien blijkt dat ook deze Gelderse capaciteit onvoldoende blijkt te zijn?

9.
Acht u de uitspraak van burgemeester R.J.G. Bandell, “Hoe minder de ambulance nodig is, hoe groter het financiële probleem. Gelukkig wordt dit veranderd. In de toekomst zal de financiering op basis van de paraatheid plaatsvinden. Een veel betere situatie,” zegt Bandell.
niet in tegenspraak met een verantwoorde menswaardige gezondheidszorg?

10.
De Tweede Kamer heeft onlangs er bij minister Hogervorst op aangedrongen de huidige spreiding niet verder te verschralen. Dit lijkt me in tegenspraak met de wens van de Tweede Kamer. Vindt u ook dat dit ambulancebeleid tegen het GS-beleid indruist?

U bent hier