h

Biesbosch mag niet de dupe worden van trage overheid

7 augustus 2004

Biesbosch mag niet de dupe worden van trage overheid

In antwoord op vragen van SP kamerlid Krista van Velzen stelt staatssecretaris van Geel (VROM) dat de sanering van de polder Stededijk bij Dordrecht (in de volksmond de Stort van Troost genoemd) op korte termijn moet gaan plaatsvinden vanwege de mogelijke vervuilingsrisisco’s voor de Biesbosch. Van Velzen had haar vragen gesteld na berichten in de Dordtenaar dat de sanering door de gemeente stil was gelegd vanwege een tekort aan financiële middelen.
Naar nu blijkt heeft de gemeente in 2003 van het ministerie € 830.000 ontvangen voor de voorbereiding van de sanering. Berekeningen van mei 2002 gaan er vanuit dat de sanering inclusief nazorg tussen de 12-en de 16 miljoen Euro gaat kosten.
Omdat de budgetten van de gemeente Dordrecht daartoe niet toereikend zijn, gaat de Staatssecretaris er vanuit dat het gemeente bestuur met hem in overleg zal treden.
De SP is zeer verbaasd dat de gemeente nog geen contact heeft gezocht met de Staatssecretaris en zelfs niet bij hem heeft gemeld dat de sanering is stilgelegd. De partij doet dan ook een beroep op het gemeentebestuur om snel in contact te treden zodat de sanering eindelijk kan aanvangen.
SP kamerlid van Velzen: “De Biesbosch is een nationaal park wat nu bedreigd wordt door weglekkend gif. Het zou misschien zelfs beter zijn als de Staatssecretaris zelf met de gemeente contact opneemt aangezien Dordrecht een erg lakse houding aanneemt.”
Als vervolgstap kunnen volgens de socialisten dan ook snel de gesprekken met Shell gestart worden. Het overgrote deel van de vervuiling in de Stededijk komt van dit bedrijf en Shell heeft verklaard over een bijdrage te beslissen als bekend is op welke wijze er gesaneerd gaat worden.
Positief vind de SP dat de staatssecretaris bereid is om deel te nemen aan de besprekingen met Shell.

De SP statenfractie heeft bij monde van Statenlid Vermeulen een beroep gedaan op het provinciebestuur om haar kennis te delen en samen met de gemeente Dordrecht een risicoanalyse en een plan van aanpak met de financiële beperkingen aan de Staatssecretaris te presenteren.
SP Statenlid Vermeulen: “Er gaat op deze manier opnieuw kostbare tijd verloren. Een snelle reactie richting de Staatssecretaris is noodzakelijk en de kennis van de provincie kan daar zeker bij ingezet worden aangezien ze in het verleden veel onderzoek heeft gedaan. Het kan niet zo zijn dat de provincie het wel prima vind dat de gemeente nu verantwoordelijk is en de andere kant opkijkt.”

U bent hier