h

Snel opheldering over zwakke dijk Meeslouwerplas

29 augustus 2004

Snel opheldering over zwakke dijk Meeslouwerplas

Aanstaande woensdag zal SP statenlid Bart Vermeulen Gedeputeerde Staten om opheldering vragen over de gang van zaken rond de zwakke dijk bij de Meeslouwerplas. Op 14 juli zijn er op de dijk tussen de Meeslouwerplas en de Oostvlietweg borden geplaatst met de tekst; “Instortende oevers” en is een groot deel van de dijk verboden terrein.
De omwonenden zijn na veel en langdurig aandringen op 25 – 8 schriftelijk op de hoogte gebracht.

De SP-er wil in de commissievergadering van woensdag van de Gedeputeerde weten op basis van welke informatie er besloten is de dijk af te zetten en wat het gevaar voor de omwonenden is.
Daarnaast vind de SP dat de provincie op een zeer slechte manier naar de omwonenden toe heeft gecommuniceerd en daarmee de ongerustheid heeft vergroot.
”De Provincie heeft ronduit knullig geopereerd door de bewoners wekenlang in onzekerheid te laten. Met Wilnis in het achterhoofd zou men toch moeten weten hoe gevoelig dit soort zaken liggen” Aldus Statenlid Vermeulen.
Verder moet de gedeputeerde aangeven wat de relatie is tussen de zandwinning die jarenlang op de plas heeft plaatsgevonden en de kwaliteit van de dijken en wanneer er voor het laatst dieptepeilingen zijn geweest om de steilheid van de oevers te bepalen. Hoe steiler de oevers, hoe groter de kans op verzwakkingen.

U bent hier