h

Vragen over gevolgen vernietigen streekplan Oostvlietpolder

31 augustus 2004

Vragen over gevolgen vernietigen streekplan Oostvlietpolder

SP Statenlid Vermeulen wil van Gedeputeerde Staten weten wat de gevolgen zijn van het vernietigen door de Raad van State op 21 juli van het deel van het Streekplan Zuid-Holland West wat betrekking heeft op de Leidse Oostvlietpolder.

Volgens de RvS had de provincie onvoldoende gemotiveerd waarom de Oostvlietpolder zou kunnen worden bebouwd en waarom het grootste deel van de Oostvlietpolder, 166 hectare, binnen de 'rode contour' is gebracht terwijl het te ontwikkelen bedrijventerrein maar 40 hectare groot zal worden.
SP-er Vermeulen; “De Oostvlietpolder is een rijksbufferzone die bedoeld is om verstedelijking tegen te gaan. Het is al veelzeggend dat de provincie niet voldoende kan motiveren waarom daar vanaf geweken moet worden. Blijkbaar zijn de steeds genoemde argumenten van GS over de regionale economie niet meer zo sterk.”
De SP wil verder weten wat de consequenties van de uitspraak van de RvS zijn voor de haalbaarheid van het bestemmingsplan Oostvlietpolder en welke motivering GS heeft om een deel van de Oostvlietpolder te bebouwen.
Ook vraagt de SP of GS de mening van de SP delen dat een uiteindelijke bestemming van de Oostvlietpolder mede afhankelijk moet zijn van de uitslagen van het te houden natuuronderzoek.
SP Statenlid Vermeulen; “Dat de provincie zo’n wettelijk verplicht onderzoek niet heeft laten uitvoeren zegt al waar de belangen van GS liggen en dat is blijkbaar niet bij natuur en milieu.”

U bent hier