h

H.C.: SP: twijfels over oeveronderzoek

16 september 2004

H.C.: SP: twijfels over oeveronderzoek

In de Haagsche Courant stond op 16-06 het volgende artikel:

SP-Statenlid Bart Vermeulen plaatst vraagtekens bij de uitkomst van het recente onderzoek naar de 'instortende oevers' langs de Oostvlietweg in Leidschendam. Het moet nu maar eens een keer goed worden uitgezocht, vindt Vermeulen. Vrijdag stuurde het SP-Statenlid een lijst met vragen naar de provincie Zuid-Holland. Vermeulen wil weten welke metingen zijn uitgevoerd naar de oevers en wat de exacte resultaten daarvan zijn. Volgens de provincie is er geen reden tot onrust. De gemeten waarden, die het onderzoek van vorige week opleverde, zouden nauwelijks afwijken van metingen uit 1999 en 2000, die destijds geen reden gaven tot het ondernemen van actie. De provincie besloot wel om deze week een tweede onderzoek in te stellen.

Vermeulen betwijfelt of de situatie in 2000 inderdaad veilig was. "Ik heb zelf ook onderzoek gedaan. Met een van de bewoners ben ik langs de oevers gevaren om dieptemetingen te doen. Daaruit bleek dat de bodem soms in een keer 18 meter de diepte in gaat, zonder geleidelijke overgang. Dat is absoluut niet zoals het zou moeten zijn en zoals het in de ontwerpbeschikking voor ontgronding staat."

Vermeulen is ook kritisch over het informeren van de omwonenden. Dat gebeurt volgens hem slecht.

Bovendien vraagt hij zich af of de provincie wel voldoende controle uitoefent op de staat waarin oevers worden achtergelaten na zandwinning.

Naar aanleiding van de situatie bij de Meeslouwerplas wil Vermeulen navraag doen over de staat van andere gebieden in Zuid-Holland waar aan zandwinning is gedaan.

U bent hier