h

SP stelt verdrinkingskooien bij muskusrattenbestrijding ter discussie.

30 september 2004

SP stelt verdrinkingskooien bij muskusrattenbestrijding ter discussie.

Naar aanleiding van het standpunt van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de verdrinkingsdood van muskusratten, stelt SP Statenlid Bart Vermeulen het gebruik van verdrinkingskooien (waaronder duikerfuiken) voor de muskusrattenbestrijding ter discussie. Hoewel de SP al langer vraagtekens zet bij het nut en de noodzaak van de huidige manier van muskusrattenbestrijding is zij van mening dat de huidige bestrijding op de meest “beschaafde” manier plaats moet vinden.

SP statenlid Vermeulen: “De verdrinkingsdood voor muskusratten is onnodig en onbeschaafd. Het is niet voor niets dat Gedeputeerde Staten naar aanleiding van berichten van de muskusrattenbestrijders zelf de mogelijkheid hebben aangegrepen om door middel van afschot de gevangen muskusratten te doden. Het in gebruik houden van verdrinkkooien is daarom niet langer gewenst.”

Verder wil de SP meer aandacht voor het beperken van bijvangsten bij de bestrijding. Op dit moment heeft ruim 40% van de bijvangst een beschermde Status. In een serie schriftelijke vragen wil SP-er Vermeulen dan ook weten wat de Gedeputeerde gaat doen om bijvangsten tot een minimum te beperken.

U bent hier