h

SP wijst afsprakenkader Hoeksche Waard af

15 september 2004

SP wijst afsprakenkader Hoeksche Waard af

Na de ferme afwijzing van de fusieplannen van Gedeputeerde Staten (GS) door de inwoners van zes gemeenten in de Hoeksche Waard in november 2003 kwamen GS met de colleges van B & W in het voorjaar (18 juni) van 2004 tot nieuwe afspraken. Er komt geen 200 ha glastuinbouw in de Hoeksche Waard. Dat is op zich een felicitatie waard, aldus Gerard Harmes. Of het mooie unieke landschap blijft is vers 2. Alleen D66, GL en SP wezen dit ´afsprakenkader ontwikkelingsperspectief´ in de provinciale staten af.

De stedelijke behoeften van Rotterdam boezemt de Hoeksche Waard juist angst in. Van die stedelijke behoeften aan bedrijfsterrein waarvan GS beweren dat die er is, ontstond een fel debat. Gedeputeerde van Dijk zegt dat er op termijn een tekort is. Harmes somde de argumenten daar tegen op:
• Op de website van Nederlandse Verening van Makelaars (NVM) staan de adressen van totaal 25 hectare aan vrije bedrijventerreinen in Rotterdam alleen al! Laten we die eerst maar eens benutten.
• Dit jaar is 438,9 hectare bedrijventerrein terstond beschikbaar, dat betekent leegstand. Vorig jaar was dat slechts 341 hectare.
• In heel Nederland stijgt elk jaar weer de leegstand van bedrijventerreinen, terwijl de prijs al jaren stabiel blijft. (bron: www.nvm.nl)
• In het Uitvoeringsprogramma Provinciaal Economisch Beleid 2003 staat: “Dat er een groot tekort is aan bedrijventerreinen in Zuid-Holland is duidelijk.” In Bijlage 3 staat te lezen dat volgens de Europese Comissie-verkenning er tot 2010 géén tekort aan hard en zacht aanbod bedrijventerreinen in Zuid-Holland is.
• Havengerelateerde bedrijven horen thuis op de Maasvlakte waar die ruimte ook is. Bovendien zouden havengerelateerde bedrijven ook hun infrastructuur willen hebben en geef ze eens ongelijk. Nog een reden om er niet aan te beginnen.

Gemeenteraden nu aan zet
Hoe groot is de democratische legitimatie van het nu bereikte akkoord? In het duale stelsel staan volksvertegenwoordigers gemakkelijk buiten spel. Ieder geleding zijn eigen verantwoordelijkheid heet dit. Hoe groot is het draagvlak onder de Hoeksche Waarders?
Waren het niet juist de Hoeksche Waarders die op 12 november massaal hun tegenstem uitbrachten omdat zij de onvoorziene gevolgen rond een gemeentelijke herindeling vreesden.
Deze intentie voor de aanleg van 180 ha bovenregionaal bedrijventerrein kunnen we met een gerust hart afwijzen. We zouden er een referendum over kunnen houden. Tegelijk met die van de Europese Grondwet. En het heeft nog met elkaar te maken ook. Gelukkig zijn de gemeenteraden nu aan zet.

U bent hier