h

Opheffen lijn 2 en andere busperikelen

6 oktober 2004

Opheffen lijn 2 en andere busperikelen

Statenlid Jolanda Gooiker heeft vandaag vragen gesteld over wijzigingen in de dienstregeling. Elk jaar weer komen er berichten uit Gouda, Leiden of Dordrecht dat buslijnen opgeheven worden. Als voorbeeld gebruikte zij de opheffing van lijn 2 te Gouda. In Gouda was er protest toen bekend werd dat lijn 2 opgeheven zou worden. Dat soort protesten hoor je in de hele provincie, telkens als er weer aan het aanbod geknabbeld wordt.

In Gouda moet een vervangende bus (190) moet door de wijk ´Korte Akkeren´ gaan rijden én bovendien vaker gaan rijden, vindt zij. Ze vraagt of de provincie dat ook een goed alternatief vindt voor het schrapen van lijn 2. Ook wil zij weten hoe de provincie dat met de busmaatschappij overlegt.

Gooiker is het zat dat ze wijzigingen in de dienstregeling nog altijd uit de krant moet vernemen. Vaak is het dan te laat om nog een alternatief te verzinnen, zoals het omrijden en vaker laten rijden van lijn 190 in Gouda. Een half jaar voordat de nieuwe dienstregeling ingaat, ligt er al een concept-dienstregeling bij de provinciale burelen. Statenleden krijgen deze concepten echter niet te zien. Gooiker wil nu weten of ze in de toekomst een overzicht kan krijgen van de veranderingen. Op dit moment worden busmaatschappijen niet goed genoeg gecontroleerd, vind zijn. Zo kan het gebeuren dat een buslijn wordt geschrapt, ongeacht protesten van de bewoners. Politici moeten luisteren naar de bewoners, vind Gooiker. Zij kennen de busroutes heel goed en kennen vaak creatieve oplossingen voor bezuinigingen op het busvervoer.

Gooiker hoopt dat de provincie binnen drie weken antwoorden kan geven op de 7 vragen die zij stelde. In het verleden is die termijn van beantwoorden regelmatig overschreden.

De Schriftelijke vragen

Aan het College van Gedeputeerde Staten

Onderwerp: Lijn 2 Gouda en andere busperikelen

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Bent U op de hoogte van de plannen van Connexxion om in Gouda buslijn 2 (Burg. Jamesplein – Korte Akkeren – Station NS) op te heffen, en daarmee de verbinding naar de wijk ´Korte Akkeren´ op te heffen? Wat vind u daarvan?

2. Indien lijn 2 inderdaad geschrapt wordt, bent u bereid ervoor te zorgen dat de wijk toch goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer, door buslijn 190 zodanig om te leiden dat de wijk toch bediend wordt?Vind u het wenselijk dat de frequentie van lijn 190 in dat geval verhoogd wordt?

3. Welk soort overleg vindt plaats tussen een vervoersmaatschappij en de provincie n.a.v. de concept-dienstregeling? Heeft zulk overleg ook plaatsgevonden over buslijn 2 te Gouda? Wat is daarbij de de inzet geweest van de provincie?

4. Kunt u in een overzicht aangeven welke wijzigingen in de nieuwe dienstregeling van Connexxion staan t.o.v. de vorige dienstregeling, per vervoersgebied?

5. Bent u met mij eens dat Statenleden hun controlerende taak beter kunnen uitoefenen als de wijzigingen van de dienstregelingen per maatschappij, per vervoersgebeid en per periode aan de Statenleden voorgelegd worden, zodat inzichtelijk wordt waar evt. veranderingen plaatsvinden? Bent u dan ook bereid deze wijzigingen in de toekomst te verstrekken?

6. Kent u het artikel ´Stiptheid streekbus ronduit bedroevend´ in de Telegraaf van 20 juli jongstleden?

7. Kent u stiptheidscijfers voor het streekvervoer in Zuid-Holland? Zo ja, wilt u ze verstrekken? Zo nee, Hoe controleert u de kwaliteit van de busmaatschappijen dan, anders dan in uw antwoord op vraag 3? Bent u bereid in Zuid-Holland zo´n stiptheidsonderzoek te verrichten?

U bent hier